BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowiec Bożena (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Title
Zarządzanie wiedzą z punktu widzenia twórców systemów informatycznych
Source
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2006, nr 1, s. 63-67, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Systemy informatyczne, Tworzenie oprogramowania
Knowledge management, Computer system, Software development
Note
streszcz.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aspektów zarządzania wiedzą w firmach tworzących oprogramowanie. W poniższym tekście opisany jest wpływ różnych narzędzi na proces tworzenia oprogramowania wraz z przykładowymi rozwiązaniami, a także rola w procesie zarządzania wiedzą, jaką pełni menadżer projektu, i jego główne zadania. Wprowadzenie jednorodnego środowiska tworzenia oprogramowania pozwala na tworzenie oprogramowania według jednorodnego schematu, czego przykładem mogą być metodologie projektowe wprowadzane przez kierowników zespołów programistów. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burnat G. 2003. Wykorzystanie technologii informatycznej w procesie kreowania wiedzy w organizacji. w: Porębska-Miąc T. i H. Sroka (red.) Systemy wspomagania organizacji, Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 2. Falbo R., Arantes D., Natali A. 2004. Integrating Knowlegde Management and Groupware in a Software Development Environment. w: Karagiannis D., Reimer U. (red.) Practical Aspects of Knowledge Management, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
 3. Kisielnicki J. 2003. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Warszawa: WSHiP im. R. Łazarskiego.
 4. Materiały informacyjne o produkcie: http://www.empolis.com/pl.
 5. Materiały informacyjne o rozwiązaniu: http://www.hp.com.pl/doc/2479.
 6. Materiały informacyjne o rozwiązaniu: http://education.oracle.com/web_prod-plq-dad/plsql/show_desc.redirect?redir_type=3.
 7. Materiały informacyjne o rozwiązaniu: http://www.sybase.com/education.
 8. Nonaka I., Takeuchi H. 2000. Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa: Poltext.
 9. Probst G., Raub S., Romhardt K. 2002. Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 10. Rojek-Mikołajczak I. 2004. Techniki i narzędzia informatyczne zarządzania wiedzą, materiały z konferencji "Budowanie przewagi konkurencyjnej - strategie i technologie zarządzania wiedzą", Warszawa.
 11. Staniszkis W. 2005. Architektura systemu zarządzania wiedzą. w: Drelichowski L. (red.) Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz: PSZW.
 12. Wallis A. 2003. Zarządzanie wiedzą jako czynnik zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Drelichowski L., Januszewski A., Dzieży G. Zastosowanie technik informacyjnych w gospodarce i zarządzanie wiedzą, Bydgoszcz - Ciechocinek.
 13. Zalech W. Sposoby prezentacji wiedzy, http://www.gazetait.pl/archiwum/git13/sposoby_prezentacji_wiedzy.html.
Cited by
Show
ISSN
1733-9758
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu