BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zborowski Rafał (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Title
Wpływ controllingu na efektywność ekonomiczną operatora sieci mobilnej
Source
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2006, nr 1, s. 105-108, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Efektywność ekonomiczna, Controlling, Technologie mobilne
Economic effectiveness, Controlling, Mobile technologies
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł ma na celu zbadanie związku pomiędzy systemem controllingu a efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstw. Z uwagi na dużą skalę działania oraz złożoność procesów biznesowych autor ograniczył analizę do przedsiębiorstw działających na rynku telefonii mobilnej w Polsce. Wynikiem przeprowadzonych wstępnych badań jest potwierdzenie tezy, że zakres wdrożenia systemu controllingu i jego umiejscowienie w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wpływa na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cegłowski B., Szczepankowski J. 2000. Controlling w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa: Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności.
  2. Dudycz H., Dyczkowski M. 2001. Przegląd metod poprawy efektywności przedsięwzięć informatycznych. W: Grabara J.K., Nowak S. (red.) Efektywność zastosowań systemów informatycznych, tom 1, Warszawa - Szczyrk, PTI.
  3. Dźwigoł H. 2003. Controlling jako podsystem zarządzania przedsiębiorstwem w procesie zmian. Przegląd Organizacji, nr 2/2003.
  4. GSM Operators in Poland 2003, Pekao Research 12.08.2003.
  5. Mały Rocznik Statystyczny Polski, 2005.
  6. Nowa Encyklopedia Powszechna, 1995. Warszawa: PWN.
  7. Nowak E. 2004. Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE.
  8. Nowosielski S. 1998. Controlling w literaturze i praktyce, Przegląd Organizacji, nr 12/98.
  9. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. 2004.
Cited by
Show
ISSN
1733-9758
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu