BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołoszyn Adrian (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ ceny nominalnej akcji na natychmiastową stopę zwrotu z IPO
Influence of the Low Offering Price on the IPO Underpricing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 617-626, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Spółki groszowe, Niedoszacowanie cen akcji, Rynek kapitałowy, Spółki giełdowe, Rynek NewConnect, Giełda, Finanse behawioralne
Penny stock companies, Underpricing, Capital market, Stock market companies, NewConnect market, Stock exchange, Behavioural finance
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W artykule zostały opisane wyjaśnienia przyczyn efektu niedowartościowania oparte o finanse behawioralne, w tym teoria kaskad, sentyment inwestora, teoria prospektu, efekt kalendarzowy, strach inwestorów przed nagłą sprzedażą, a także wpływ ceny nominalnej na efekt niedowartościowania. Następnie został scharakteryzowany polski rynek kapitałowy. Mierząc wpływ ceny nominalnej na efekt niedowartościowania, spółki zostały podzielone na dwie grupy. W pierwszej grupie znalazły się spółki groszowe, których cena emisyjna była niższa od złotówki, a w drugiej grupie pozostałe spółki. Badanie zostało przeprowadzone na rynku NewConnect, ponieważ na GPW w latach 2007-2012 nie zadebiutowała żadna spółka groszowa. Wśród spółek groszowych średnie niedowartościowanie wyniosło 56,4% i było dwukrotnie wyższe od niedowartościowania pozostałych spółek debiutujących na NewConnect. Wyniki przeprowadzonych badań są statystycznie istotne. (abstrakt oryginalny)

This article explains IPO underpricing based on Behavioral Finance contains information about cascade hypothesis, investor sentiment, investor fear, prospect theory and influence of the calendar effect and low offering price on IPO underpricing. It also characterizes the NewConnect and Warsaw Stock Exchange markets. To measure influence of the low offering price on the IPO underpricing, companies were divided into two groups. First group contains companies with offering price lower than 1 PLN. Second group contains companies with offering price equal to or higher than 1 PLN. The survey was conducted on the NewConnect market because, on the WSE in 2007-2012, there was no issuer with price lower than 1 PLN. Average IPO underpricing in the first group (56,4%) was higher than IPO underpricing in the second group (23,6%). Results are statistically significant. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gabryś A.: Efektywność rynku kapitałowego: poszukiwania teoretyczne i obserwacje empiryczne, Aurea Mediocritas, 2006.
 2. Hozer J.: Statystyka. Część II. Wnioskowanie statystyczne skrypt dla studentów kierunków ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 3. Ljungqvist A.: IPO Underpricing: A Survey, [w:] Eckbo E.: Handbook In Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, 2004.
 4. Loughran T., Ritter J.: Why Has IPO Underpricing Changed Over Time?, "Financial Management" 2003, No. 33.
 5. Renneboog L. i inni: Lock-in agreements in venture capital backed UK IPOs, ECGI Finance "Working Paper" 2003, No. 26, European Corporate Governance Institute: Brussels, Belgium, 2003.
 6. Ritter J.: Hot Issue "Market of 1980", "The Journal of Business" 1984, Vol. 57, No. 2.
 7. Ślepczuk R.: Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku, www.skarbiec.biz/domy-maklerskie/efektywnosc.htm (8.02.2013).
 8. Tyszka T.: Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk, 2003.
 9. Welch I.: Sequential Sales, Learning, and Cascades, "The Journal of Finance" June 1992, Vol. 47, No. 2.
 10. www.ipo.pl (3.02.2013).
 11. www.gpw.pl (4.02.2013).
 12. www.newconnect.pl (26.02.2013).
 13. www.money.pl (8.02.2013).
 14. www.gazetatrend.pl (21.02.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu