BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Stopy zwrotu z akcji i papierów skarbowych w ujęciu historycznym na głównych rynkach kapitałowych
Historical Returns on Shares, Bonds, and T-Bills on Major Capital Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 627-634, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu, Papiery wartościowe, Obligacje, Bony skarbowe
Capital market, Rate of return, Securities, Bonds, Treasury bill
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono strukturę światowego rynku kapitałowego na przestrzeni okresu 1899-2011 oraz stopy zwrotu w ujęciu nominalnym i realnym na najważniejszych rynkach. Zaprezentowano dane liczbowe, które można wykorzystać jako światową premię z tytułu ryzyka w ujęciu realnym. Skomentowano również dane dotyczące nominalnych i realnych stóp zwrotu uzyskanych na przestrzeni 111 lat na kluczowych rynkach kapitałowych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the structure of the world's capital market over the years 1899-2011, and rates of return, both nominal and real, on the world's largest capital markets. The presented data can be applied as the world's risk premium expressed in real terms. Nominal and real rates of return calculated from 1899 until 2011 on the key capital markets were discussed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dimson E., Marsh P., Staunton M., Wilmot J., McGinnie P.: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2012, Credit Suisse AG, Zurich 2012.
  2. http://data.worldbank.org/polish.
  3. www.standardandpoors.com/home/en/eu.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu