BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zasępa Piotr (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Title
Czynniki tworzenia wartości w spółce przez fundusz venture capital
Value and Performance Drivers in Venture Capital Investments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 635-644, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Tworzenie wartości, Rynek kapitałowy, Wewnętrzna stopa zwrotu, Wartość przedsiębiorstwa, Venture capital
Value creation, Capital market, Internal Rate of Return (IRR), Enterprise value, Venture capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Tworzenie i wzrost wartości spółki jest jednym z głównych celów inwestorów i właścicieli przedsiębiorstwa. Wyspecjalizowanymi instytucjami w tym zakresie są fundusze typu venture capital, które zasilają młode, innowacyjne spółki, aby w okresie kilku lat rozwinąć je do rozmiarów pozwalających na przeprowadzenie transakcji pierwszej oferty publicznej lub sprzedaży inwestorowi strategicznemu. Istnieje wiele sposobów na realizację tego celu, które są stosowane przez fundusze. Można również wskazać na wiele czynników tworzenia wartości spółki portfelowej. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na szereg czynników pozwalających funduszom na tworzenie wartości spółek, w które inwestują powierzone im przez inwestorów środki. (abstrakt oryginalny)

Value creation of the company is one of the main goals of investors and owners of a company. Specialized institutions in this field are venture capital funds, which support young innovative companies over several years to develop them to the size that allows for initial public offering. There are many ways, used by the funds, to achieve this objective and there are many factors that create the value of the portfolio company. This article points to a number of factors that funds use for the creation of value in companies in which they invest funds entrusted to them.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Achleitner A.K., Lichtner K., Diller Ch.: Value Creation in Private Equity, CEFS 2009.
  2. Bayley B.D., Gershenberg A.: Assesing Fund Performance, Using Benchmarks in Venture Capital, SVB Capital 2008.
  3. Chochrane J.H.: The risk and returne of venture capital, "Journal of Financial Economics" 2004, No. 75.
  4. European Investment Fund. The performance and prospects of European venture capital, "Working paper" 2011/009.
  5. European Venture Capital Association Yearbook 2000-2012.
  6. Gottschalg O.: Private equity mathematics - performance drivers in private equity investments, PEI Media, Londyn 2010.
  7. National Venture Capital Association Yearbook 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu