BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ambukita Eric (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Rozwój fuzji i przejęć w gospodarce światowej
Development of Mergers and Acquisitions in World Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 657-666, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Globalizacja, Internacjonalizacja gospodarki, Gospodarka światowa
Mergers and acquisitions, Globalization, Internationalisation of economy, World economy
Note
streszcz., summ..
Country
Świat
World
Abstract
Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej przyspieszyło w ciągu ostatniej dekady z powodu szybkich zmian technologicznych, liberalizacji handlu i przepływów kapitałowych oraz intensywnej globalnej konkurencji. Nowe tendencje i kombinacje sposobów fuzji i przejęć, inwestycji i aliansów strategicznych zmieniają konfiguracje i wielkość przedsiębiorstw na poziomie światowym oraz przyczyniają się do wzmocnienia obecności i wpływu korporacji transgranicznych na gospodarkę krajową. W artykule badany jest rozwój fuzji i przejęć w gospodarce światowej. (abstrakt oryginalny)

Internationalization of economic activity has accelerated in the last decade due to the rapid technological change, liberalization of trade and capital flows, and intense global competition. New trends and combinations of ways to conduct mergers and acquisitions, investments and strategic alliances, all affect the configurations and sizes of companies at the global level and contribute to the strengthening of foreign corporations' impact on the national economy. This article examines the development of mergers and acquisitions in the global economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk M., Piasecka-Głuszak A.: Fuzje i przejęcia w gospodarce światowej w 2005 r., [w:] Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. B. Fiedor, J. Rymarczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 2. Frąckowiak W.: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1998.
 3. Herdan A.: Charakterystyka procesów łączenia się przedsiębiorstw, [w:] Fuzje, przejęcia... Wybrane aspekty integracji, red. A. Herdan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 4. http://economie.lefigaro.fr/axa-allianz.html (27. 02.2013).
 5. Kodeks spółek handlowych, art. 492 § 1 pkt 1, art. 493 § 1 i § 2, art. 494.
 6. "Les Echos" no 21278, du 26 septembre 2012.
 7. Machała R.: Przejęcia i fuzje, wpływ na wartość firm, Wydawnictwo "Unimex", Wrocław 2005.
 8. Sasiak R.: Fuzje i przejęcia spółek publicznych, Kantor Wydawniczy "Zakamycze", Kraków 2000.
 9. Szczepankowski P.J.: Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 10. World Investment Report 2011, UNCTAD, New York 2011.
 11. World Investment Report 2011.
 12. www.lematin.ch/economie/goldman-sachs-intervient-400-milliards-dollars- transactions/story/ 23416118 mis à jour 26.09.2012, "Les Echos" 15/2/2013P.
 13. www.parkiet.com/galeria/31,1,998315.html (27.02.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu