BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuryłek Zbigniew (Wyższa Szkoła Bankowa ww Wrocławiu)
Title
Finansowanie pomostowe w wykupach lewarowanych
Bridge Financing in Leveraged Buyouts
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 667-679, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Wykup lewarowy, Wykup przedsiębiorstwa, Luka kapitałowa
Mergers and acquisitions, Leveraged buy-out (LBO), Company buyout, Capital gap
Note
streszcz., summ..
Abstract
Głównym problemem podjętym w pracy są wykupy lewarowane. Szerzej zbadane jest ich wykorzystanie w celu rozwoju przedsiębiorstwa. Przedstawiona jest struktura, a także podstawowe wytyczne dotyczące możliwości zastosowania tego typu transakcji. Istotnym zagadnieniem jest również wypełnienie luki kapitałowej w formie finansowania pomostowego, stosowanego podczas transakcji wykupu. Ponadto poruszono kwestię wykupu, uwzględniając coraz częstsze zastosowanie tylko jednego typu finansowania. (abstrakt oryginalny)

Leveraged buyouts are the main issue presented in the article. Research includes this useful form of transaction which has an extraordinary influence on firm's development. The structure and typical requirements of using LBO are presented. Additionally the article shows how to fulfill the capital gap, using bridge financing. It also outlines an aspect of LBO transaction with bridge financing as the main source of capital.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Domańska-Mołdawa K.: The benefis of mezzanine financing, www.bsjp.pl.
  2. Gualandri E.: Equity Gap and Innovative SMEs, [w:] Bridging the Equity Gap for Innovative SMEs, red. E. Gualandri, V. Venturelli, Palgrave McMillan, Wielka Brytania 2008.
  3. Koller T., Goedhart M., Wessels D.: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, 2005.
  4. Marks K.H., Robbins L.E., Fernandez G., Fukhouser J.P., Williams D.L.: The handbook of financal growth. Strategies, Capital Structure, and M&A Transactions, Second Edition, Wiley, 2009.
  5. Nita B.: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  6. Rosenbaum J., Pearl J.: Investment banking, Wiley Finance, New Jersey 2009.
  7. Sulima M.: Pozyskiwanie przez spółkę finansowania typu mezzanine, [w:] Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2008.
  8. Surmacz A.: Instrumentarium finansowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Procesy fuzji i przejęć, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia, red. M. Porada-Rochoń, Difin, Warszawa 2009.
  9. Świderska J.: Quasi-fundusze venture capital, Difin, Warszawa 2008.
  10. www.ppea.org.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu