BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stankiewicz-Mróz Anna (Politechnika Łódzka)
Title
Tempo działań integracyjnych po fuzjach i przejęciach
The Speed of Integration Measures after Mergers and Acquisitions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 691-700, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Integracja przedsiębiorstw, Przemysł farmaceutyczny
Mergers and acquisitions, Integration of enterprises, Pharmaceutical industry
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania jest zaprezentowanie tempa działań integracyjnych, które zostały zrealizowane w badanych organizacjach po przejęciach. Analizie poddano zależność pomiędzy tempem działań integracyjnych a wybranymi czynnikami, takimi jak: charakter transakcji, doświadczenia partnerów w M&A, sytuacja finansowa firmy przejmowanej czy też zbudowanie zespołu ds. integracji. Artykuł prezentuje wyniki badań zrealizowanych w 5 firmach z sektora farmaceutycznego, które były obiektem przejęcia w latach 2008-2010. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to analyze the speed of integration and correlation between the speed and selected factors such as: resources, experience in M&A, financial situation of the acquired firm, integration team. The paper presents the results of research on transactions in 5 M&A companies from the pharmaceutical sector in the years 2008-2010.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ashkenas R., De Monaco L., Francis S.: Making the Deal Real: How GE Capital Integrates Acquisitions, "Harvard Business Review", January-February 1998.
  2. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG-Press, Warszawa 1997.
  3. Colombo G., Conca V., Buongiorno M.: Integrating cross-border acquisitions: Avprocess oriented approach, "Long Range Planning" 2007, Vol. 40.
  4. Epstein M. J.: The drivers of success in post-merger integration, "Organizational Dynamics" 2004, No. 33.
  5. Miles M., Huberman A.: Qualitative data analysis. An expanded sourcebook, Beverly Hills, CA: Sage 1994.
  6. Rankine D., Howson P.: Przejęcia. Strategie, procedury, PWE, Warszawa 2008.
  7. Rozwadowska B.: Fuzje i przejęcia, Dlaczego kończą się (nie) powodzeniem, Studio Emka, Warszawa 2012.
  8. Träm M.: Post-Merger-Integration: Sieben Regeln für erfolgreiche Fusionen - ein Ansatz von A.T. Kearney, 2000.
  9. Von Schewe G., Gerds J.: Erfolgsfaktoren von Post Merger Integration; Ergebnisse einer pfandanalytischen Untersuchung, "Zeitschrift für Betriebswirschaft" 2001, No 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu