BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wielgórka Dariusz (Częstochowa University of Technology)
Title
Determinants of Success in Managing Consolidation in the Banking Sector in Poland
Determinanty "sukcesu" w zarządzaniu procesami konsolidacji polskiego sektora bankowego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 711-720, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Bankowość, Fuzje i przejęcia, Konsolidacja banków
Banking, Mergers and acquisitions, Bank consolidation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Proces konsolidacji sektora bankowego pozytywnie zmienia strukturę kapitałową, wpływając na zwiększenie możliwości kredytowych banków, zdolności do finansowania przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych. Celem badania przeprowadzonego w grupie banków komercyjnych była identyfikacja i weryfikacja determinant wpływających na procesu konsolidacji. Istotnym elementem analizy stało się także wyodrębnienie głównych motywów, skłaniających polskie banki do podjęcia decyzji o konsolidacji. W opracowaniu wyników badań zwrócono również uwagę na determinanty warunkujące powodzenie procesów konsolidacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The process of consolidation in the banking sector positively affects the capital structure through increased lending capacity of the banks and improved ability to finance development and modernization initiatives. The goal of the present study, carried out on a group of commercial banks, was to identify and verify the determinants that affect the process of consolidation. An essential element of the analysis was identification of the main motivations behind Polish banks making decisions on consolidation. The analysis of the results of the study also emphasized the determinants used in management that provide a precondition for successful consolidation processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank mergers and acquisitions handbook, American Bar Association. Section of Antitrust Law, ABA 2007.
 2. Ewolucja systemów bankowych w Europie Środkowej i Wschodniej, ed. H. Żukowska, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 3. Flejterski, S.: Globalizacja i glokalizacja we współczesnym sektorze finansowym, [in:] Bankowość wobec procesów globalizacji, ed. L. Pawłowicz, R. Wierzba, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2003.
 4. Gough, T.J.: Building society mergers and the size efficiency relationship, "Applied Economics" 1999, No. 11.
 5. Jackiewicz, K., Kowalewski, O.: Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000, NBP 2003.
 6. Jaworski, W.L.: Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe, Wyd. Poltext 2001.
 7. Kosiński, B.: Bankowe ABC - Konsolidacja kapitałowa w sektorze bankowym. "Bank i Kredyt" 2000, No. 10.
 8. Merrill Lynch & Co. D. Fairlamb: Banks on bended knee. Institutional Investor, March 2002.
 9. Rezaee, Z., Miller, W.D.: Financial institutions, valuations, mergers, and acquisitions: the fair value approach, John Wiley and Sons, 2001.
 10. Revell, J.: The Changing Face of European Banks and Securities Market, St. Martin's Press, New York 1994.
 11. Stępień, K.: Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu 2004.
 12. Wielgórka, D.: Analiza finansowa działalności banku w okresie globalizacji, Wyd. Nauka i Oświata Dniepropietrowsk, 2008, Ukraine.
 13. Wielgórka, D., Zachorowska, A.: Zarządzanie procesem konsolidacji a efektywność połączeń w polskim sektorze bankowym, Wyd. WZ, Częstochowa 2010.
 14. Wielgórka, D., Ostraszewska, Z.: Zarządzanie procesem konsolidacji w polskim sektorze bankowym, [in:] Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, ed. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2010.
 15. Wójcik-Mazur, A., Rusek, K.: Rozwój polskiego systemu bankowego na tle wybranych krajów w latach 2005-2009, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, "Zarządzanie" 2011, nr 2.
 16. Zachorowska, A.: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warsaw 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu