BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nermend Kesra (University of Szczecin, Poland)
Title
Properties of Normalization Methods Used in the Construction of Aggregate Measures
Source
Folia Oeconomica Stetinensia, 2012, vol. 12, nr 2, s. 31-45, rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Normalizacja, Taksonomia, Modelowanie ekonometryczne, Miara agregatowa
Normalization, Taxonomy, Econometric modeling, Aggregate measure
Note
summ.
Abstract
This article presents a study on the impact of missing objects, untypical objects and the impact of displacing coordinates of the object on the results of normalization in the construction of aggregate measures for ranking socio-economic objects. The study was conducted on simulated data sets generated in order to investigate the properties of normalization methods. This article focuses on the standardization formula responsible for moving the set of objects. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz, S. (1984). Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym. Prace naukowe AE, nr 262, Wrocław.
 2. Borys, T. (1984). Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej. Prace naukowe AE, seria: monografie i opracowania, nr 23, Wrocław.
 3. Gatnar, E. & Walesiak, M. (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 4. Global Competitiveness Report 2010-2011. World Economic Forum, www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf (15.10.2012).
 5. Global Hunger Index. The challenge of hunger: focus on the crisis of children under nutrition. International Food Policy Research Institute, www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi10.pdf (15.10.2012).
 6. Global Peace Index Methodology, Results and Findings. Institute for Economics & Peace, www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/PDF/2010/2010%20GPI%20Results%20Report.pdf (15.10.2012).
 7. Grabiński, T.,Wydymus, S. & Zeliaś A. (1989). Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN.
 8. Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny 1968, No. 4.
 9. Human Development Report. United Nations Development Programme. New York: Oxford University Press, http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010 (15.10.2012).
 10. Kolenda, M. (2006). Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 11. Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: PWN.
 12. Łuniewska, M. & Tarczyński W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: PWN.
 13. Making a difference for entrepreneurs. World Bank, www.doingbusiness.org/reports/doingbusiness/doing-business-2011 (15.10.2012).
 14. Nermend, K. (2006a). A Synthetic Measure of Sea Environment Pollution. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 15, No. 4b, 127-129.
 15. Nermend, K. (2006b). Using average-variance representation in economic analyses. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 15, No. 4C, 123-126.
 16. Nermend, K. (2008a). Employing similarity measures to examine the development of technical infrastructure in Polish counties. Folia Oeconomica Stetinensia, Vol. 15, No. 7, 87-97.
 17. Nermend, K. (2008b). Zastosowanie rzutu wektora do budowy miernika syntetycznego. Przegląd Statystyczny, No. 3.
 18. Nermend, K. (2009). Vector Calculus in Regional Development Analysis. Series: Contributions to Economics, Springer.
 19. Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: SGH, 37-41.
 20. Pawełek, B. (2008). Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych. Kraków: Wydawnictwo UE w Krakowie.
 21. Social Watch Annual Report 2010: Time for a new deal after the fall, Montevideo, Social Watch, www.socialwatch.org/sites/default/files/Social-Watch-Report-2010.pdf (17.10.2012).
Cited by
Show
ISSN
1730-4237
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu