BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowski Rafał (Poznań University of Economics, Poland), Strykowski Sergiusz (Poznań University of Economics, Poland), Wilusz Daniel (Poznań University of Economics, Poland), Świerzowicz Jan (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Security Challenges in Cloud Computing for Small and Medium Enterprises
Wyzwania dla bezpieczeństwa przetwarzania w chmurze dla małych i średnich przedsiębiorstw
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (26), s. 100-111, bibliogr. 13 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Bezpieczeństwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Chmura obliczeniowa
Security, Small business, Cloud computing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przetwarzanie w chmurze jest modelem korzystania z zasobów informatycznych udostępnianych przez dostawców chmury za pomocą Internetu. W tym modelu małe i średnie przedsiębiorstwa mogą przenieść koszty budowy i utrzymania infrastruktury informatycznej na podmioty trzecie. Kluczowym czynnikiem ograniczającym rozpowszechnienie przetwarzania w chmurze są obawy związane z bezpieczeństwem. Te obawy powinny być jednak zestawione z korzyściami w zakresie bezpieczeństwa możliwymi do uzyskania dzięki cechom charakterystycznym chmury. W artykule przedstawiono analizę zagrożeń i korzyści w obszarze bezpieczeństwa związanych z wdrożeniem przetwarzania w chmurze w przedsiębiorstwach oraz przegląd inicjatyw ukierunkowanych na zwiększenie świadomości przedsiębiorstw w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)

Cloud computing is a model of leveraging IT resources offered by providers via the Internet. In this model, small and medium-sized enterprises are able to transfer the costs of building and maintaining IT infrastructure to third parties. The IT resources are available on demand, and the consumers pay merely for the resources actually used. A key factor limiting the adoption of cloud computing are security concerns. However, these concerns should be collated with the security benefits possible to achieve thanks to the cloud's characteristics. This paper presents an analysis of the risks and benefits in the area of security related to cloud computing implementation in companies and an overview of initiatives aimed at increasing the awareness in this area.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armbrust M. et al., Above the clouds: A Berkeley view of cloud computing, Technical Report No. UCB/EECS-2009-28, EECS Department, U.C. Berkeley 2009.
 2. Catteddu D., Hogben G., An SME perspective on Cloud Computing, European Network and Information Security Agency, 2010, http://www.enisa.europa.eu/act/rm/files/deliverables/cloud-computing-sme-survey [accessed 19.01.2012].
 3. Cloud Computing: Benefits, risks and recommendations for information security, eds. D. Catteddu, G. Hogben, European Network and Information Security Agency, 2009, http://www.enisa.europa.eu/act/rm/files/deliverables/cloud-computing-risk-assessment/at_download/fullReport [accessed 19.01.2012].
 4. CSA, Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing V3.0, Cloud Security Alliance, 2011, https://cloudsecurityalliance.org/research/security-guidance/ [accessed 19.01.2012].
 5. CSA, Top Threats to Cloud Computing V1.0, Cloud Security Alliance, 2010, https://cloudsecurityalliance.org/research/top-threats/[ accessed 19.01.2012].
 6. Gartner, Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2011, Gartner Research, 2011, http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1454221 [accessed 19.01.2012].
 7. Geelan J. (2009), Twenty-One Experts Define Cloud Computing, "Cloud Computing Journal", http://cloudcomputing.sys-con.com/node/612375 [accessed 19.01.2012].
 8. IDC, IDC IT Cloud Services Survey: Top Benefits and Challenges, IDC, 2009, http://blogs.idc.com/ie/?p=730 [accessed 20.01.2012].
 9. Mell P., Grance T., The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology, 2011, http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf [accessed 19.01.2012].
 10. SAJACC, Standards Acceleration to Jumpstart Adoption of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology, 2011, http://www.nist.gov/itl/cloud/sajacc.cfm [accessed 19.01.2012].
 11. SecaaS, Defined Categories of Service 2011, Cloud Security Alliance, 2011, https://cloudsecurityalliance.org/research/secaas/ [accessed 19.01.2012].
 12. Subashini S., Kavitha V., A survey on security issues in service delivery models of cloud computing, "Journal of Network and Computer Applications" 2011, vol. 34, no. 1.
 13. Zissis D., Lekkas D., Addressing cloud computing security issues, "Future Generation Computer System" 2012, vol. 28, no. 3.
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu