BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Melaniuk Marek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Optymalizacja systemów gospodarczych metodą eksperymentowania symulacyjnego : aspekt dydaktyczny
Optimization of Economic Systems Using Simulation Experimental Method : Educational Aspects
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2007, t. 211, s. 127-141, tab., rys.
Issue title
Wybrane problemy gospodarki elektronicznej
Keyword
System gospodarczy, Procesy stochastyczne, Optymalizacja, Symulacje komputerowe
Economic system, Stochastic processes, Optimalization, Computing simulation
Note
summ.
Abstract
W pracy przedstawiona zostanie metodyka projektowania, a następnie zastosowania modelu symulacyjnego do optymalizacji wielkości zamawianych gazet przez kioskarza oraz do określenia optymalnej wielkości brygady remontowej. Oba problemy mają charakter statyczny. Modelowanie systemów dynamicznych, np. systemów masowej obsługi nie będzie przedmiotem rozważań. (fragment tekstu)

The article describes step by step the stages of creation the simulation models and their application to optimize the functioning of economic system. There are considered 2 simple problems: - optimization of amount of papers supplied to the kiosk; optimization criterion is risk maximizing, - optimization of amount of employers in the repair base; optimization criterion is costs minimization. All of the calculations are made by means of Excel spreadsheet. The next aim of creating the simulation model was to develop the skills of using spreadsheets by economic students and by decision makers in the firms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Miller D. W., Starr M. K., Praktyka i teoria decyzji, PWN, Warszawa 1971.
  2. Zieliński R., Generatory liczb losowych. Programowanie i testowanie na maszynach cyfrowych, WNT, Warszawa 1979.
  3. Zieliński R., Metody Monte Carlo, WNT, Warszawa 1970.
  4. Martin F. F., Wstęp do modelowania cyfrowego, PWN, Warszawa 1976.
  5. Naylor Т. H., Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1975.
  6. Fishman G.S., Symulacja komputerowa. Pojęcia i metody, PWE, Warszawa 1981.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu