BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cheba Katarzyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Pomiar oczekiwanej i postrzeganej jakości usług transportowych
The Measurement of Expected and Perceived Quality of Transport Services
Source
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2011, vol. 12(XII), nr 2, s. 112-121, bibliogr. 14 poz.
Quantitative Methods in Economics
Keyword
Logistyka miejska, Analiza czynnikowa, Logistyka, Usługi transportowe
Urban logistics, Factor analysis, Logistics, Transport services
Note
streszcz., summ.
Abstract
W wielu miastach na świecie możliwość szybkiego przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego jest synonimem poziomu i jakości życia. W pracy do badania relacji pomiędzy oczekiwaną i postrzeganą jakością komunalnych usług transportowych zastosowano metodę Servqual oraz analizę czynnikową. Do badań jakości usług transportowych wytypowano trzy miasta średniej wielkości. Wybór miast tej wielkości podyktowany był możliwościami niskonakładowego wprowadzenia usprawnień w obszarze logistyki miejskiej w przypadku miast tej wielkości. (abstrakt oryginalny)

Despite increasingly frequent examples of national and international research regulations concerning the city logistics, there are no comprehensive studies on interactions between effective and efficient system of urban logistics and the living condition and quality of life. In the paper to examine the relationship between the expected and perceived quality of municipal transport services, Servqual method and factor analysis were used. For research of the quality of transport services were chosen three medium-sized cities. The choice of this size cities was dictated by low-input capabilities to make some improvementsin the area of urban logistics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bossak J., Bieńkowski W. (red.) (2001) Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacją, SGB, Warszawa.
 2. Górniak J., Wachnicki J. (2010) Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows, SPSS, Kraków.
 3. Kaźmierski J. (2007) Zarządzanie logistyczne w rozwoju miasta i regionu - strategiczna rola centrów logistycznych, Zeszyty Naukowe Uniw. Szczec., Nr 453, str. 95-103.
 4. Kolman R. (1973) Ilościowe określenie jakości, PWE, Warszawa.
 5. Parasuraman A., Zeithamal V., Berry L. (1988) SERVQUAL: A Multiple - Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing 1988/64.
 6. Parteka T. (2010) Konstruktywna i destruktywna rola transportu w kształtowaniu treści i formy miast, Architektura, Zeszyt 3, str. 95-109.
 7. Perenc J. (red.) (2004) Zarządzanie relacjami z klientem, Diffin.
 8. Sagan A. (1998) Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, AE Kraków.
 9. Sagan A. (2003) Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności, StatSoft Polska, str. 39-52.
 10. Sagan A. (2004) Jeden obraz ukazuje więcej niż10 liczb, czyli jak budować mapy zadowolenia klienta, StatSoft Polska, str. 35-60.
 11. Starowicz W. (2004) Charakterystyka polskiej normy, Transport Miejski i Regionalny, Nr 10, str. 5.
 12. Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2007) Statystyk. Analiza badań społecznych, SCHOLAR.
 13. Zakrzewska M. (1994) Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych, UAM, Poznań.
 14. Zych F., (2009) Transport w miastach - odniesienia do strategii zrównoważonego rozwoju, SAS - Transport 2007.
Cited by
Show
ISSN
2082-792X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu