BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płaskonka Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Europejska Stolica Kultury 2016 : w poszukiwaniu klasy kreatywnej, nowoczesnego czynnika rozwoju polskich miast
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, 2012, s. 116-127, rys., tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Miasto, Gospodarka miasta, Kreatywność, Konkurencyjność rynkowa, Kultura, Rozwój miasta
City, Urban economy, Creativity, Market competitiveness, Culture, City development
Abstract
Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i samo kandydowanie miasta to wynik kompromisów, negocjacji, burzy mózgów. To prestiż i bardzo dobry wizerunek miasta z jednej strony oraz źródło zysku dla przedsiębiorców, głównie z branży turystycznej i gastronomicznej - drugiej. w efekcie powstanie nie tylko program obchodów kulturalnych w uhonorowanym mieście, ale również biznesplan inwestycji z szansą na zwrot ulokowanych środków. W idei ESK można opatrywać uwieńczenia sukcesem poszukiwań nowych źródeł dochodu, nowej niszy rynkowej.
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Segers K., Huijgh E.: Clarifying the complexity and ambivalence of the cultural industries. Centre for Studies on Media and Culture (Cemeso). Vrije Universiteit Brussel, Belgium, http://www.vub.ac.be/SCOM/cemeso, dostęp: 03.01.2009
  2. Karwińska A.: Społeczno-kulturowe uwarunkowania cech miasta kreatywnego. Możliwości budowania lokalnego "kapitału kreatywności". W: Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja. Red. A. Klasik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009
  3. Kopel A.: Klasa kreatywna jako czynnik rozwoju miast. Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2007
  4. Horkheimer M., Adorno T.: Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1994
  5. Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko- -pomorskim (Raport z badania w ramach projektu Diagnoza trendów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego). UM WK-P, DPR, Wydział Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Toruń, czerwiec 2010
  6. Przybysz J., Sauś J.: Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004
  7. Harrison L.E., Huntington S.P.: Kultura ma znaczenie. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu