BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bański Jerzy (Polska Akademia Nauk)
Title
O przyszłości polskiej wsi
The Future of the Polish Countryside
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2013, t. 31, 9-24, ryc., bibliogr. 15 poz.
Rural Studies
Keyword
Rozwój lokalny, Wieś, Rozwój obszarów wiejskich
Local development, Village, Rural development
Note
summ., streszcz.
Abstract
Opracowanie poświęcone jest przyszłości polskiej wsi do 2050 roku. Omówiono w nim uwarunkowania kształtujące przyszłość i opisano obraz dwóch typów polskiej wsi: urbanizującej się oraz tradycyjnej. Wśród czynników zewnętrznych kształtujących przyszły obraz polskiej wsi najważniejszą rolę odegrają zjawiska globalizmu i lokalizmu, zmiany klimatu i proces różnicowania źródeł energii, zaś wśród czynników wewnętrznych będą to: aktywność społeczna oraz rozwój kapitału intelektualnego. Wieś 2050 roku będzie bardziej zróżnicowana i w większym stopniu wykorzysta swój kapitał lokalny wynikający z renty położenia, walorów środowiskowych, dobrych warunków agroekologicznych, wartości kulturowych, kapitału intelektualnego mieszkańców, aktywności lokalnych przedsiębiorców. Na obszarach wiejskich pojawią się alternatywne dla rolnictwa funkcje gospodarcze, które przejmą stopniowo wiodącą rolę rozwojową. (abstrakt oryginalny)

The study identifi ed the most important trends affecting the future picture of rural areas in Poland. These included: globalization, localism, demographic polarization, transformation of the natural environment, diversification of energy sources, growth of information and knowledge-based society. The effects of trends shaped by global socio-economic phenomena and the world's civilization development are only dependent on us to a slight extent. We are merely able to modify them with applicable policies, which take the approved development priorities of the country and the regions. Contemporary socio-economic processes are bringing about an increasing spatial polarization. One of the major questions facing the country's spatial is whether the focus should be on supporting poor areas (assuming that the richer ones will manage themselves), or to focus the efforts and means on rich areas, which in time will economically and socially stimulate the poorer ones. Studies on concepts and visions of spatial development of the country have long been accompanied by this dilemma. Current thinking in Poland favors the latter course. The picture of Poland's rural areas in about forty years probably will not witness any radical changes but a thesis could be formed here, that it will be more diverse, more active and more attractive. Probably, two basic types of rural areas will form, urban villages in the vicinity of towns and further away, traditional villages shall remain. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agencja Rynku Energii, 2009, Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, Warszawa.
 2. Bański J., 2009, Zmiany gospodarki rolnej i zabezpieczenia żywnościowego ludności w wyniku zmian klimatycznych, [w:] M. Gutry-Korycka, T. Markowski (red.), Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi, Studia KPZK PAN, 74, s. 64-74, Warszawa.
 3. Cole M. A., Neumayer E., 2004, Examining the impacts of demographic factors on air pollution, Population and Environment, 26, s. 5-21.
 4. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, (projekt), 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 5. EnergSys, 2010, Raport 2050. Ocena skutków ustanowienia celów głębokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE do roku 2050, ze szczególnym uwzględnieniem skutkow dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej dla Polski, Polski Komitet Energii Elektrycznej, Warszawa.
 6. Friedman T., 2001, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 7. Greenpeace Polska, 2008, Rewolucja energetyczna dla Polski. Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej, Warszawa.
 8. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 9. Kupiszewski M., Bijak J., 2007, Population and labour force forecast for nine European countries: assumptions and results, CEFMR Working Paper, 4/2007, Warsaw.
 10. Nakičenovič N., Fisher B., Alfsen K., Corfee Morlot J., de la Chesnaye F., Hourcade J. C., Jiang K., Kainuma M., La Rovere E. L.,Rana A., Riahi K., Richels R., van Vuuren D. P., Warren R., 2007, Issues related to mitigation in the long-term context, [w:] B. Meta, O. Davidson, P. Bosch, R. Dave, L. Meyer (red.), Climate change 2007: Mitigation of climate change. Contribution of working group III to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, Cambridge, Cambridge University Press.
 11. Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, 2007, notatka informacyjna GUS, Warszawa.
 12. Raport "Polska 2050", 2011, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa.
 13. Rosa E. A., York R., Dietz T., 2004, Tracking the anthropogenic drivers of ecological impacts, Ambio, 32, s. 509-512.
 14. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, 2012, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 15. Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050, Pwc Polska, Warszawa, http://www.pwc.pl/pl/doradztwo-csr/Wizja_2050_d.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu