BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczak Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Przyszłość obszarów wiejskich w Wielkopolsce - możliwe scenariusze
The Future of Rural Areas in Wielkopolska - Possible Scenarios
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2013, t. 31, 143-152, ryc., bibliogr. 7 poz.
Rural Studies
Keyword
Wieś, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój lokalny, Obszary wiejskie
Village, Rural development, Local development, Rural areas
Note
summ., streszcz.
Country
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstract
Artykuł zawiera prognozę możliwych scenariuszy dotyczących przyszłości obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim. Na podstawie istniejącego stanu i oceny przyszłego kształtowania się warunków i czynników mających wpływ na rozwój lub stagnację obszarów wiejskich przedstawiono trzy możliwe scenariusze. (abstrakt oryginalny)

Rural areas feature prominently in the development of Wielkopolska region. However, they display wide differences in terms of demographic situation, intensity of agricultural production organisation, other economic and socio-cultural functions, as well as natural conditions. On the basis of the current state of affairs and an assessment of future conditions and factors bringing development or stagnation to rural areas, three possible scenarios are presented, visions of development, stagnation, or recession. In all three the principal role is played by natural conditions as well as economic and socio-demographic factors, and to a lesser degree, by political and technological ones; their impact, depending on the scenario, is either beneficial or adverse. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bański J., 2012, Scenariusze rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie długookresowej - próba metodyczna, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, T. CXLV, s. 78-105.
  2. Kacprzak E., 2010, Pozyskiwanie środków finansowych Wspólnej Polityki Rolnej przez grupy producenckie w Polsce, [w:] E. Kacprzak, A. Kołodziejczak (red.), Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 24, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 99-119.
  3. Kołodziejczak A., 2010, Model rolnictwa wielofunkcyjnego w Polsce - aspekty teoretyczne i aplikacyjne, [w:] E. Kacprzak, A. Kołodziejczak (red.), Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 24, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 69-88.
  4. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, Projekt 2011, MRiRW, Warszawa.
  5. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, 2005, Poznań.
  6. Wilkin J. (red.), 2005, Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, Fundusz Współpracy, Warszawa.
  7. Wysocki F., 2010, Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu