BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Konrad Ł. (Polska Akademia Nauk)
Title
Mazowiecka wieś "Od... Do..."
Mazovian Countryside "From... To..."
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2013, t. 31, 187-195
Rural Studies
Keyword
Wieś, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój lokalny, Obszary wiejskie
Village, Rural development, Local development, Rural areas
Note
summ., streszcz.
Country
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstract
W opracowaniu przedstawiono autorską wizję mazowieckiej wsi w 2050 roku. Szczególną uwagę zwrócono na wewnętrzne czynniki rozwojowe, a w szczególności na te związane ze społeczeństwem, gospodarką i przestrzenią (infrastrukturą i środowiskiem). Autor w opracowaniu bazuje przede wszystkim na własnych, długookresowych badaniach przestrzeni wiejskiej Mazowsza. W konkluzji stwierdza się, że obszary wiejskie na Mazowszu w 2050 roku będą cechowały się dużą witalnością, pełnym wyposażeniem w urządzenia niezbędne w codziennym funkcjonowaniu, zapewnią przyjazne miejsce zamieszkania oraz pracy, będą pełne inicjatyw społecznych i będą charakteryzowały się harmonijnym zagospodarowaniem przestrzennym. (abstrakt oryginalny)

The paper presents anauthorial vision of the Mazovian village in the year 2050. Particular attention was paid to the internal development factors, especially those associated with the society, economy and space (infrastructure and environment). The study is primarily based on author's own, long-term research on Mazovia's rural space.The article concludes that the rural areas of Mazovia in 2050 will be characterized by a great vitality, full accessory with devices indispensable forevery day functioning, shall providea friendly place to live and work, will be filled with social initiatives and are anticipated to be of harmonious spatial development. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu