BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białowąs Piotr
Title
Holding and Big Company : Legal Regulations of Selected Countries
Holding i koncern - prawne regulacje wybranych krajów
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2012, nr 11, s. 63-73, rys., bibliogr. 10 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Holding, Grupa kapitałowa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Regulacje prawne
Holding, Capital group, Enterprise management, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono genezę powstania grup kapitałowych oraz określono definicję holdingu i koncernu. W tekście zwrócono uwagę na główne problemy funkcjonowania tego typu organizacji. Przedstawiono wybrane regulacje prawne, które dotyczą holdingów i koncernów. (abstrakt oryginalny)

The article presents the origins of the capital group and sets the definition of holding and concern. The text highlights the main problems of the functioning of these organizations. Presents selected regulations that apply to holding companies and corporations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Accounting Act of 29th September 1994, Dz. U. 2009 no. 152, item 1223
  2. Gwarda-Gruszczyńska E" Dlaczego holding, "Businessman Magazine", 1997, nr 10.
  3. International Accounting Standard 27, Consolidated and Separate Financial Statements, in accordance with Regulation (EC) no 494/2009 of 3th June 2009., Dz. U. UE "L" 2009. no 149.
  4. Kreft Z., Holding - grupa kapitałowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2004.
  5. Nogalski В., Ronkowski R., Zarządzanie holdingiem, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa, 1996.
  6. Rak J., Turyna J., Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2004.
  7. The Banking Law Act of 29th August 1997, Dz. U. 2002, no.72, item 665, as later amended.
  8. Warchoł J., Umowy koncernowe w prawie niemieckim (I), klasyfikacja umów koncernowych - zagadnienia podstawowe, PPH 2001, nr 9.
  9. Wiankowski S., Bogusławski Z., Borzęcki J., Korona D., Grupy kapitałowe w Unii Europejskiej i w Polsce. Rozwiązania prawne, organizacja i zarządzanie, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, ORGMASZ, Warszawa, 2002.
  10. Włodyka S., Prawo koncernowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu