BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobija Mieczysław (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Political Reforms Based on a Human Capital Research Programme
Reformy polityczne wynikające z naukowego programu badań kapitału ludzkiego
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2012, no 8, s. 9-29, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Reformy gospodarcze, Sytuacja gospodarcza, Kapitał ludzki
Economic reforms, Economic situation, Human capital
Abstract
W artykule przedstawiono charakterystykę prowadzonego od piętnastu lat naukowego programu badań w zakresie kapitału ludzkiego. Powstanie tego alternatywnego programu badań w stosunku do programu T. Schultza i G. Beckera wynikało ze zrozumienia abstrakcyjnej natury kapitału i kategorii pokrewnych. Kapitał oraz kapitał ludzki, jako zdolność do wykonywania pracy, podlegają zbiorowi fundamentalnych praw. W szczególności kapitał nie powstaje z niczego i ulega spontanicznemu, losowemu rozpraszaniu. To naturalne rozproszenie kapitału jest punktem wyjścia teorii minimalnego wynagrodzenia, które powinno równoważyć naturalne ubytki kapitału ludzkiego pracownika. Istotę gospodarki towarowo-pieniężnej wyraża triada abstrakcyjnych pojęć: kapitał - praca - pieniądze, gdzie kapitał jest zdolnością do wykonywania pracy, ta zaś jest transferem kapitału do obiektów pracy, a pieniądze stanowią należności za pracę. Wynika z tego, że jedynym poprawnym sposobem tworzenia pieniędzy jest proces pracy. Pieniądze stanowią kwantytatywne potwierdzenie wykonania pracy, stąd wniosek, że praca sama się finansuje. W tych teoretycznych ramach rządy mogą wyeliminować deficyty budżetowe, zredukować podatki bezpośrednie, a także uczynić wiele dla zmniejszenia bezrobocia. Jeśli natomiast wynagrodzenia w sektorze publicznym są opłacone z podatków, to gospodarka działa jak maszyna napędzana deficytem. W przekształconym systemie bank centralny jest płatnikiem wynagrodzeń w sektorze budżetowym. Dlatego budżet może być zbilansowany, a dług publiczny przestaje wzrastać. Właściwe dla nowej teorii równanie wymiany zawiera ważny miernik produktywności pracy. (abstrakt autora)

The aim of this paper is to introduce a political programme of reforms stemming from human capital research conducted over more than 15 years. Recognition of the abstract nature of capital has made alternative research possible. Human capital ‒ the human ability to do work ‒ is under the authority of all fundamental laws established in respect of the general notion of capital as spontaneous, and possessing random diffusion and limited growth. The phenomenon of human capital's natural dispersion is a starting point for the theory of the minimum wage, which ought to be sufficient to counterbalance the natural thinning out of the initial human capital of an employee. The essence of the money economy reveals an abstract triad: capital - labour - money, where capital is the ability to do work, labour is the transfer of capital to products, and wages receivable correctly defines money earned by employees. The only proper money creating process is through labour. Money is a certification of work done; therefore labour is always self-financing. Using this theoretical framework, governments can eliminate budget deficits, and reduce direct taxes and unemployment while avoiding inflation. If the compensation paid in the public sector comes from the funds collected by taxation, then the economy works as a scarcity machine. In the reshaped economic system, the Central Bank directly transfers salaries earned by the public sector employees to their bank accounts. The budgets are then balanced, the direct taxes are limited, and the public debt no longer grows. The modern equation of exchange involves labour productivity as a fundamental economic ratio. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Atkins, P. (2007) Four Laws that Drive the Universe. Oxford University Press.
 2. Atkins, P. (2005) Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki [Galileo's finger. The ten great ideas of science]. Poznań: Rebis Publishers.
 3. Barburski, J. (2010) "Wynagrodzenia premiowe jako funkcja produktywności pracy" [Premium pay as a function of labour productivity] in M. Dobija (ed.) Teoria pomiaru kapitału i zysku [The theory of measurement of capital and profit]. Kraków: Cracow University of Economics Press.
 4. Blaug, M. (1995) The Methodology of Economics (Polish edition). Warsaw: State Academic Publishers (PWN).
 5. Cieślak, I. (2008) "Value of Human Capital and Wage Disparities" in I. Górowski General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency. Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 6. Dobija, M. (2004) "Analityczna funkcja produkcji" [The analytic production function]. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 11(658): 9-17.
 7. Dobija, M. (2005) "Financing Labour in the Public Sector without Tax Funds". Argumenta Oeconomica Cracoviensia 4: 5-20.
 8. Dobija, M. (2007) "Abstract Nature of Capital and Money" in L. M. Cornwall (ed.) New Developments in Banking and Finance, chapter 4. New York: Nova Science Publishers, Inc.
 9. Dobija, M. (2008) "The Labour Productivity Ratio and International Comparison of Economic Performance - Formalisation of the PPP Theory and Preliminary Examinations". EMERGO 1: 3-19.
 10. Dobija, M. (2009) "The Theoretical Grounds of Public Finance Reform". Argumenta Oeconomica Cracoviensia 5: 6-20.
 11. Dobija, M. (2010) "Monetary Causes of the Instability of Financial Systems". Argumenta Oeconomica Cracoviensia 6: 33-50.
 12. Dobija, M. (2011a) "The Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange". Modern Economy 2: 142-152.
 13. Dobija, M. (2011b) "Labour Productivity vs Minimum Wage Level". Modern Economy 5: 780-787, DOI: 10.4236/me2011.25086.
 14. Kozioł, W. (2007) "Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej" [The production function in shaping wage incentives]. Academic Papers of the Cracow University of Economics 752: 125-136.
 15. Kozioł, W. (2010) "Kształtowanie płac stałych na podstawie rachunku kapitału ludzkiego" [Human capital as a foundation for shaping of constant pay] in M. Dobija (ed.) Teoria pomiaru kapitału i zysku [The theory of measurement of capital and profit]. Kraków: Cracow University of Economics Press.
 16. Kurek, B. (2008) "The Risk Premium Estimation on the Basis of Adjusted ROA" in I. Górowski General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency. Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 17. Kurek, B. (2010) Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko [The deterministic risk premium hypothesis]. Kraków: Cracow University of Economics Press.
 18. Libanowa, E. (2004) "Demografičnij kolaps". [Demographic collapse]. Urjadowij kur'jer (Official Journal) 40: 11.
 19. Renkas, J. (2010) "Analiz i ocinka minimal'noí zarobitnoï plati w Ukraïni na osnowi teoriï ljuds'kogo kapitału" [Analysis of minimum wage in Ukraine using human capital theory]. Proceedings of the conference IX-ï mižnarodnoï naukowoï konferenciï, Zhytomyr.
 20. Smaga, E. and Dobija, M. (1987) "Niektóre zastosowania nieparametrycznych estymatorów regresji" [Some applications of non-parametric regression estimators]. Przegląd Statystyczny 1(XXXIV): 19-28.
 21. Sunder, S. (1997) Theory of Accounting and Control. Cincinnati: South-Western Publishing.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu