BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stecyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
E-learning i blended learning w edukacji : charakterystyka projektu LAMS WZiEU
E-learning and Blended Learning in Education : the LAMS WZiEU Project
Source
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2009, vol. 5, s. 373-380, ryc.
Issue title
Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego
Keyword
Edukacja, Zdalne nauczanie, Edukacja elektroniczna, , , Nauczanie hybrydowe
Education, e-learning, e-education, , , Blended learning
Note
summ.
Abstract
System LAMS, jako bezpłatny profesjonalny system e-learning, może stanowić alternatywę na drodze do e-nauczania, zwłaszcza dla małych i średnich organizacji. W przypadku spełnienia podstawowych warunków na płaszczyznach organizacyjno-technicznej i ludzkiej, implementacja systemu w organizacji nie sprawia kłopotu. Administrowanie systemem, tworzenie grup szkoleniowych i zarządzanie użytkownikami także odbywa się łatwo i intuicyjnie. Najtrudniejszym etapem jest opracowanie koncepcji szkoleniowej. Przygotowanie treści dydaktycznych powinno być poprzedzone merytoryczną analizą zagadnienia i wyborem formy nauczania, zarówno pod względem czasu, jak i sposobu przekazywania wiedzy. Proces kształcenia wykorzystywany przez przedsiębiorstwa, organizacje sektora publicznego i jednostki edukacyjne ewoluuje. W skali globalnej wiele firm zmaga się z narastającym problemem niespełnionego zapotrzebowania na szkolenia. W dzisiejszej gospodarce opartej na wiedzy każde przedsiębiorstwo musi efektywnie poradzić sobie z obsługą, dystrybucją i absorbowaniem wiedzy, dlatego niezbędna jest znajomość nowoczesnych technologii teleinformatycznych (czego przykładem może być system LAMS), standardów e-nauczania oraz modeli budowania elektronicznych treści szkoleniowych. (fragment tekstu)

The paper presents the basic terms and functions of contemporary education model, its advantages and disadvantages and characteristic of e-learning projects. The second part shows free, open source e-learning system: LAMS (Learning Activity Management System), which could be an alternative for commercial tools. The third part describes results of LAMS WZiEU project - implementation of blended learning at the Faculty of Management and Economics of Services. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. http://www.elearningzone.pl
Cited by
Show
ISSN
2083-3296
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu