BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewiadomski Przemysław (Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych FORTSCHRITT), Dostatni Ewa (Politechnika Poznańska)
Title
Kompetencje wykonawcze w procesie produkcyjnym na przykładzie praktycznym
Practical Example of Executive Competencies in the Production Process
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2013, nr 1, s. 35-42, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Proces produkcji, Zarządzanie jakością, Kompetencje, Model kompetencji
Production process, Quality management, Competences, Competence model
Note
summ.
Abstract
Każda organizacja realizuje proces biznesowy. Szczególnym rodzajem procesu biznesowego jest proces produkcji, czyli każdy proces wykorzystujący zasoby materialne (materiały, maszyny i powierzchnie) oraz niematerialne (informację i wiedzę), które podlegają przetwarzaniu z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb klienta zewnętrznego. Produkt współczesnej technologii to produkt o coraz lepszej jakości - takie jest zapotrzebowanie rynku, takie są zapotrzebowania klientów. Wymagania te muszą spełnić systemy produkcyjne i związane z nimi sposoby obróbki oraz prowadzenie procesu technologicznego zapewniające wystarczającą efektywność i wymaganą dokładność obróbki. Wobec powyższego zainteresowanie autorów skupiło się na jakości wyrobu gotowego, efektywności pracy w procesie produkcyjnym i jego poszczególnych elementów. Każde bowiem świadome działanie powinno przynosić zakładane wyniki przy jak najmniejszych nakładach i jak najlepszym wykorzystaniu istniejących zasobów. (fragment tekstu)

The article is a result of the research studies to give an answer for the following question: What is the nature and importance of the executive competencies in production process, and how do these competencies relate to the quality of the finished product? In the paper there is a consideration of such issues as: the concept of the nature and characteristics of competencies as well as an attempt to clarify the meaning of competencies as determinants in operations and actions provided by the employee. Article presents basic characteristics of the lathe machine operator's executive competencies model, which was developed based on the research conducted at the manufacturing company from the agricultural machinery sector. This publication was developed in response to the increasing need to systematize the existing knowledge about the professional skills needed in production process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bańka A.: Ocena, pomiar i usprawnianie jakości procesu doradztwa zawodowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
 2. Haffer R.: Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 3. Król H., Ludwiczyński A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 4. Majewski T.: Kompetencje dowódcze oficerów Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2006.
 5. Mantura W.: Zarys kwalitologii. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 6. Pacholski L., Cempel C., Pawlewski P.: Reengineering. Reformowanie procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.
 7. Pająk E.: Zaawansowane technologie współczesnych systemów produkcyjnych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000.
 8. Schultz D.P., Schultz S.E.: Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 9. Spychała M.: Zarządzanie kompetencjami technicznymi w procesie produkcyjnym. [W:] Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, red. M. Fertsch, S. Trzcieliński. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
 10. Śmigiel M.: Standardy jakości usług rynku pracy na przykładzie poradnictwa zawodowego. [W:] Jakość w poradnictwie zawodowym, Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego, zeszyt 28, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004, s. 57.
 11. Woodruffe Ch.: Competent by the other name. "Personnel Management", wrzesień 1991.
 12. Walkowiak R.: Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2004.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu