BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyczkowski Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Źródła wiedzy wspomagania procesu zarządzania efektywnością zastosowań systemów klasy FSM/FFA w obszarze zarządzania publicznego
Knowledge Sources Used to Support the Process of Efficiency Management for Application of FSM/FFA Class Systems in the Area of Public Management
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 99, s. 45-54, rys., tab.
Issue title
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym
Keyword
Zarządzanie publiczne, Systemy wspomagania zarządzania, Komputerowe wspomaganie zarządzania
Public governance, Management support systems, Computer aiding management
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza źródeł wiedzy niezbędnej do wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie efektywnością, opartego na pomiarze ROI i metodzie TCO oraz na kalkulatorach ROI/TCO na przykładzie aplikacji klasy FSM/FFA (Field Service Management/Field Force Automation). W opracowaniu skorzystano z wyników badań wdrożeń systemu Comarch FSM, przeprowadzonych przez T. Sinkiewicza w ramach pracy dyplomowej, której autor był promotorem.(fragment tekstu)

The paper presents selected problems in assessing economic effectiveness of FSM/FFA (Field Service Management/Field Force Automation) systems implemented in public sector. FSM/FFA attempts to optimize processes and information needed by organizations which send staff out of the office. In most cases the economic effectiveness of such systems is examined with TCO and ROI methods. The author presented the idea of applying these methods in IT domain and discussed knowledge sources used to support effectiveness assessment for FSM/FFA systems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. P. Olszynka: Dwucyfrowy wzrost rynku IT w Polsce w 2011 r., PMR Publications, Sierpień 2011, s. 2, www.itandtelecompo-land.com, 15-08-2011.
 2. M. Dyczkowski: Economic Crisis and Informatisation Strategies of Enterprises in Poland. Selected Results of Comparative Surveys from Years 2009-2010, [in:] Proceedings of the 4th International Conference for Entrepreneurs, Innovation and Regional Development - ICEIRD 2011, Ohrid, Macedonia, Book of abstracts & CD with full papers, s. 289-296.
 3. A. Drobniak: Podstawy oceny efektywności projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008
 4. H. Dudycz, M. Dyczkowski: Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006 i 2007
 5. W. Rogowski: Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 6. S. Kasiewicz, W. Rogowski: Inwestycje hybrydowe - nowe ujęcie oceny efektywności, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009
 7. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, [red.] T. Lubińska, Difin, Warszawa 2009.
 8. J. Duda, Jeżowski A., Misiąg W., Nowak B., Szlachta J., Zaleski J.: Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element Programu Rozwoju Instytucjonalnego, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Warszawa 2004, s. 34-35.
 9. J. Greenbaum: Rethinking TCO: Towards a More Viable and Useful Measure of IT Costs, Enterprise Application Consulting, Spring 2005
 10. A. Reichman, J. Staten: TCO is Overrated. Use Relative Cost of Operations for Most Infrastructure Investment Justifications, Forrester Research Inc., August 26, 2008,
 11. E. Syska: Szczęśliwi Ci, którzy potrafią liczyć. "Computerworld" 38/2003,
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu