BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Betlej Piotr (Iniversity of Information Technology and Management in Rzeszow), Wójcik Joanna (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland)
Title
E-learning Platform as a System of Knowledge Management in Higher Education
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, nr 88, s. 25-32, tab.
Issue title
Creativity support systems
Keyword
Zdalne nauczanie, Zarządzanie wiedzą
e-learning, Knowledge management
Note
summ.
Abstract
Nauczanie na odległość stało się w praktyce działania uczelni wyższych integralnym elementem procesu kształcenia. Współczesne zaawansowane platformy e-learningowe powinny nie tylko dostarczać treści kształcenia, ale stanowić główny składnik systemu zarządzania wiedzą w organizacjach. W artykule przedstawiono wymagania stawiane systemowi e-learningowemu opartemu na porządku obiektów wiedzy oraz zaproponowano działania wdrożeniowe służące przekształceniu istniejącej platformy wykorzystywanej w WSIiZ w Rzeszowie do postaci rozbudowanego systemu zarządzania wiedzą w różnych obszarach działalności uczelni. (oryginalny abstrakt)

In case of large organizations such as Universities, it is necessary to remodel the existing procedures, processes and the state of mind of employees. Advanced e-learning platforms can successfully be a key component of knowledge management systems in an organization which in future will replace the e-learning platforms. (fragment of text)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. [GrHe04] Grudzewski W., Hejduk I.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
  2. [Hort01] Horton W.: Designing Knowledge Object - Crafting Reusable Component for Teaching, Communicating, and Entertaining. William Horton Consulting, 2001.
  3. [Mcgr04] McGreal R.: Online Education Using Learning Object. RoutledgeFalmer, London 2004.
  4. [StSr05] Stanek S., Sroka S.: Wirtualna edukacja. Koncepcja i wybrane kierunki realizacji. AE, Katowice 2005.
  5. [Wozn02] Woźniak K.: Oprogramowanie Lotus Domino jako narzędzie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Materiały konferencji naukowej Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2002.
  6. [WWW1] http://www.blackboard.com
  7. [Zieli06] Zieliński Z.: Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning. Zeszyty Naukowe Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość, nr 2, Kielce 2006.
  8. [Zuko04] Żukowska-Budka J.: E-learning jako forma rozwoju zawodowego pracowników. W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Ed. A. Stabryła. AE, Kraków 2004.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu