BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mitkow Szymon (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Proces pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego - wyzwania i zmiany
Acquisition Process of Armament - Challenges and Changes
Source
Systemy Logistyczne Wojsk, 2008, z. 34, s. 59-66, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Wojsko, Strategia zakupów, Wydatki wojskowe
Army, Purchasing strategy, Military expenditures
Note
streszcz., summ.
Abstract
Proces pozyskiwania systemów uzbrojenia powinien nadążać za zmianami zachodzącymi w obszarach operacyjnym, technicznym i prawnym. Zakres zmian ma spowodować zwiększenie jego efektywności poprzez uproszczenie zasad i skrócenie czasu zaspokojenia potrzeb operacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The acquisition process of armament should be change such as are changing operational, technical and laws responsibilities. The range of changes has influence on increase of efficiency acquisition process across simplifying the principles and cutting down the time of accomplish the operational requirements. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. AAP-48 NATO Life Cycle Stages, 2007.
  2. Decyzja nr 57/MON z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej" (Dz. U. MON z 2005 r., nr 5).
  3. Decyzja nr 58/MON z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie określenia kompetencji organów wojskowych w zakresie zatwierdzania dokumentacji technicznej na UiSW (Dz. U. MON z 2005 r., nr 5).
  4. Decyzja nr 46/MON z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych UiSW w resorcie obrony narodowej.
  5. Materiały z Departamentu Polityki Zbrojeniowej.
Cited by
Show
ISSN
1508-5430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu