BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włudyka Stefan (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Prusak Aneta (Politechnika Częstochowska), Prusak Rafał (Politechnika Częstochowska)
Title
Analiza płynności zatrudnienia i jej znaczenie dla logistyki personalnej
The Analysis of Employment Smoothness and Its Role for Personnel Logistic
Source
Systemy Logistyczne Wojsk, 2008, z. 34, s. 99-105, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo hutnicze, Płynność kadr, Zatrudnienie, Zwolnienie pracownika
Metallurgical enterprise, Labour turnover, Employment, Dismissal
Note
streszcz., summ.
Abstract
Analiza płynności zatrudnienia dostarcza niezbędnych informacji, stanowiących podstawę podejmowania decyzji w obszarze wyposażenia organizacji w odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, którzy powinni być dostępni w odpowiednim miejscu i czasie dla realizacji wytyczonych zadań. Jest zatem podstawą logistyki personalnej. W artykule przedstawiono jeden z podstawowych sposobów analizy płynności zatrudnienia przy wykorzystaniu wskaźników zwolnienia, stabilności zatrudnienia i przetrwania w oparciu o przedsiębiorstwo hutnicze. (abstrakt oryginalny)

Analysis of employment smoothness gives essential information which are basis for decisions in area of supporting organization with high qualify workers that should be available in appropriate place and time for realization of given tasks. Therefore this analysis is basis form personnel logistic. In this paper one of fundamental methods of employment smoothness analysis with indicators of dismissal, survival and stability of employment level on the example of metallurgical enterprise war presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  2. Pocztowski A., Miś A., Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
  3. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Oficyny Ekonomicznej, Kraków 2000.
  4. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  5. Lipka A., Strategie personalne firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
Cited by
Show
ISSN
1508-5430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu