BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróbel Anna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Stanowisko Indii w negocjacjach rolnych WTO
The Position of India in the WTO Agricultural Negotiations
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 2, s. 121-130, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Negocjacje, Rolnictwo, Organizacja handlu, Polityka rolna
Negotiations, Agriculture, Trade organization, Agricultural policy
Note
streszcz., summ.
Company
Światowa Organizacja Handlu
World Trade Organization (WTO)
Country
Indie
India
Abstract
Celem opracowania jest analiza stanowiska Indii w negocjacjach rolnych WTO. Artykuł został podzielony na trzy części. W części pierwszej dokonano charakterystyki indyjskiego sektora rolnego. Następnie omówiono podstawy polityki handlowej Indii. Zasadnicza część rozważań dotyczy postulatów Indii w negocjacjach rolnych WTO.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze the position of India in the WTO agricultural negotiations. The article is divided into three parts. Part One will discuss the economic significance of the agricultural sector in India. Part Two will analyze India's trade policy. The main part of the paper relates to the demands of India in the WTO agricultural negotiations.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee - an EU-India Strategic Partnership. Brussels, 16.6.2004, COM/2004/0430 final.
 2. Costantini V., Crescezi R., De Filippis F., Salvatici L. [2007], Bargaining Coalitions in the WTO Agricultural Negotiations. The World Economy vol. 30, no. 5, s. 866-867.
 3. DG Trade [2011]. [Tryb dostępu:] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113390.pdf. [Data odczytu: wrzesień 2012].
 4. Dydoń A., Niemczyk J. [2004]: Negocjacje rolne w WTO - nowe impulsy. Wspólnoty Europejskie nr 7.
 5. FAO statistical yearbook 2010. [2010], [Tryb dostępu:] http://www.fao.org/economic/ess/ess-publications/essyearbook/ ess-yearbook2010/en/. [Data odczytu: luty 2012].
 6. Farsat S. [2008]: India's Quest for Regional Trade Agreements: Challenges Ahead. Journal of World Trade vol. 42, no. 3.
 7. Gasiorek M., Holmes P., Robinson S., Rollo J., Shingal A. [2007]: Qualitative analysis of a potential Free Trade Agreement between the European Union and India. Centre for the Analysis of Regional Integration at Sussex. Sussex. 2007.
 8. Grącik M. [2008]: Indie w WTO. [W:] Kłosiński K. (red.). Chiny-Indie ekonomiczne skutki rozwoju. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 9. Gupwell D., Gupta N. [2009], EU FTA negotiation with India, ASEAN and Korea: the question of fair labour standards. Asia Europe Journal vol. 7, 2009, s. 79-95.
 10. Hamilton C., Halley J. [1988]: Coalitions in the Uruguay Round: The Extent, Pros and Cons of Developing Country Participation 1,2. NBER Working Papers, no. 2751.
 11. Hamilton C., Halley J. [1989]: Coalitions in the Uruguay Round. Weltwirtchaftliches Archiv vol. 125, Heft 3, s. 547-562.
 12. Kaliszuk E. [2008]: Negocjacje w Genewie - fiasko zamiast przełomu. Wspólnoty Europejskie nr 4 (191).
 13. Ramdasi P. [2010]: An Overview Of Indian's Trade Strategy. Pour le débat no. 1.
 14. World Bank, [Tryb dostępu:] http://data.worldbank.org. [Data odczytu: wrzesień 2012].
 15. Wróbel A. [2010]: Znaczenie sektora usług dla rozwoju gospodarczego Indii. Stosunki Międzynarodowe- International Relations nr 1-2, t. 41.
 16. WTO [2011], International Trade Statistics 2011. WTO. Geneva.
 17. WTO [2011]: World Trade Report 2011, The WTO and preferential trade agreements: From co-existence to coherence. WTO, Geneva.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu