BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żelazowska-Przewłoka Anna (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim)
Title
Przemysł spożywczy krajów Unii Europejskiej w latach kryzysu gospodarczego 2007-2011
Food Industry in the Countries of the European Union During the Economic Crisis of 2007-2011
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 2, s. 131-138, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Kryzys gospodarczy
Food industry, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem opracowania było przedstawienie zmian w przemyśle spożywczym w krajach Unii Europejskiej w latach kryzysu gospodarczego 2007-2011. Na podstawie danych zawartych na stronach Komisji Europejskiej i w biuletynach Data & trends of the European Food and Drink Industry przeanalizowano wielkości przemysłu spożywczego ogółem oraz w krajach Unii Europejskiej. Stwierdzono, że mimo kryzysu gospodarczego zmiany te były niewielkie.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this study was to present changes in the food industry in the countries of the European Union in the years of economic crisis, 2007-2011. On the basis of the data from the European Commission web pages and from the bulletin "Data & trends of the European Food and Drink Industry", the size of the food industry in general and in the countries of the European Union was analyzed. It was found that despite the economic crisis, these changes were rather small. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barro R. [1997], Makroekonomia Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 59.
 2. Czyżewski A., Grzelak A. [2011], Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej w kraju w okresie kryzysu 2007-2009, Roczniki Nauk Rolniczych seria G, t. 98, s. 21.
 3. http://ec.europa.eu
 4. Kubiak E., Nakonieczna - Kisiel H [1999], Ekonomia Makroekonomiczne podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Samorządowe FRDL Warszawa, s. 43.
 5. Morawski W [2003], Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warszawa, s. 9.
 6. www.fooddrinkeurope.eu/documents/brochures/ciaa-data; odczyt: 11.02.2013
 7. Orłowski . [2010], Przed nami trudne lata. Polskie przedsiębiorstwa, Lista 2000, Rzeczpospolita, Warszawa, s.4.
 8. Wieliczko B. [2011], Oddziaływanie polityki fiskalnej na sytuację polskiego rolnictwa w latach 2002-2009, Roczniki Nauk Rolniczych seria G, t. 98, s. 53.
 9. Wojtyna A. [2010], Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego: duża odporność, czy podatność? Gospodarka Narodowa nr 9, s. 25.
 10. www.encyklopediapwn.pl
 11. http://www.food.rsi.org.pl
 12. www.mg.gov.pl
 13. Zimniewicz K. [1990], Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa, s. 223-224.
 14. Żelazowska-Przewłoka A.[2012], Handel zagraniczny w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej w latach 2005- 2009, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 12 (XXVII), zeszyt 2, Warszawa, s. 160.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu