BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Beyer Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Współczesna organizacja - organizacja oparta na wiedzy
Contemporary Organization - the Knowledge Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 9-25, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Organizacje oparte na wiedzy, Pracownicy wiedzy, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Knowledge-based organisations, Knowledge workers, Knowledge-based economy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Globalizacja, zmiany technologiczne, nieograniczony przepływ informacji przyczyniły się do powstania gospodarki opartej na wiedzy. Nowe warunki gospodarcze wymagają od organizacji podjęcia nowych działań i transformacji w nowy typ organizacji - organizację opartą na wiedzy. Niniejszy artykuł w pierwszej części przedstawia warunki nowej gospodarki opartej na wiedzy, a następnie koncentruje się na nowym typie organizacji. Przedstawiono koncepcje, cechy charakterystyczne i zasady organizacji wiedzy. Zwrócono również uwagę na najbardziej istotny element organizacji wiedzy, tj. pracowników wiedzy. (abstrakt oryginalny)

Globalization, technological changes, unrestricted flow of information contributed to arise the knowledge based economy. New economic conditions require from organizations to transform into a new type - the knowledge organization. This article in the first part presents conditions of the knowledge economy, then concentrates on the new type of organization, showing conceptions, characteristics and principles of the knowledge organization. The article also draws attention to the most important asset of the knowledge organization i.e. the knowledge workers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andriessen D., Making Sense of Intellectual Capital: Designing a Method of the Valuation of Intangibles, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004.
 2. Brooking A., Intellectual Capital, Core Asset for the Third Millennium Enterprise, CENGAGE Learning EMEA, Hampshire 2010.
 3. Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Ofi cyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 4. Drucker P.F, The Age of Social Transformation, "The Atlantic Monthly" Novembar 1994.
 5. Drucker P.F., Nadchodzi nowa organizacja, w: Zarządzanie wiedzą, Harvard Business Review, Helion, Gliwice 2006.
 6. Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza wa 1999.
 7. P.F. Drucker, Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, Rzeczpospolita, Warszawa 2010.
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difi n, Warszawa 2004.
 9. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Potocki A., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difi n, Warszawa 2007.
 10. Nonaka I., Organizacja oparta na wiedzy, w: Zarządzanie wiedzą, Harvard Business Review, Helion, Gliwice 2006.
 11. Silver Ch., Where Technology and Knowledge Meet, "The Journal of Business Strategy" 2000, No. 11-12.
 12. Stewart T.A., Intellectual Capital. The New Wealth of organizations, Doubleday, New York 1999.
 13. Sveiby K.E., The New Organizational Wealth, Berrett-Koehle Publishers, San Fran cisco 1997.
 14. Toffl er A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985.
 15. Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu