BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnacka-Komorowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rola zakładowego planu kont w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
The Impact of Chart of Accounts on Management of the Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 21-28, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Zakładowy plan kont, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Efektywność
Accounting, Company chart of accounts, Enterprise management, Effectiveness
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono podstawowe zasady związane z tworzeniem zakładowego planu kont w ten sposób, by informacje uzyskiwane z systemu finansowo-księgowego mogły być w jak najlepszy sposób wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Odpowiednio zorganizowany zakładowy plan kont jest bowiem niezbędnym elementem do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań controllingowych i rozliczania kierowników z uzyskiwanych efektów lub też z realizacji powierzonych im do wykonania zadań. Realizacja tych zadań wynika z głównego celu artykułu, którym jest wskazanie sposobu organizacji zakładowego planu kont, wpływającego na poprawę sprawności i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł powstał na podstawie studiów literaturowych oraz doświadczenia zawodowego autorki. (abstrakt oryginalny)

This article presents the basic principles involved in creating corporate chart of accounts in such a way that the information obtained from financial and accounting system could be in the best way used to manage the company. Properly structured chart of accounts is necessary to introduce in the enterprise control-ling solutions and accounting managers. The main objective of the article is an indication of the organization influencing corporate chart of accounts to improve the efficiency and effectiveness of business management. This article is based on literature studies and professional experience of the author.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bujak A. (2011), Pomiar efektywności systemu rachunkowości przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki rentowności, w: Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, UE, Wrocław.
  2. Chojnacka A. (2004), Aspekty organizacyjno-technologiczne tworzenia systemu informacyjnego rachunkowości przedsiębiorstwa, rozprawa doktorska, UE, Wrocław.
  3. Chojnacka-Komorowska A. (2011), Organizacja zakładowego planu kont na potrzeby budżetowania, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  4. Nowak E. (2001), Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo Profesjonalnej SZKOŁU Biznesu, Kraków.
  5. Nowosielski K. (2011), Wykorzystanie systemu rachunkowości w ocenie i doskonaleniu controllingu, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  6. Sobańska I. (2011), Rachunkowość w zarządzaniu "szczupłym" przedsiębiorstwem, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  7. Sobańka I., Wnuk T. (2000), Zmiany w praktyce rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku, w: "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 5 (61), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  8. Wprowadzenie do rachunkowości (2009), red. E. Śnieżek, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  9. Wzorcowy plan kont. Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości (2001), red. G. Świderska, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu