BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Bońkowska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Olewnicki Dawid (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Stefanowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Handel zagraniczny Unii Europejskiej roślinami ozdobnymi
European Union's Foreign Trade in Ornamental Plants
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 1, s. 37-48, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Handel zagraniczny, Import, Eksport, Przemysł kwiatowy, Produkcja roślinna
Foreign trade, Import, Export, Flower industry, Crop production
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W pracy badano zmiany w handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi w UE w latach 1995-2010. Analizowano wartość importu i eksportu, saldo obrotów oraz strukturę asortymentową. Szczegółowo analizowano strukturę geograficzną, identyfikując kraje pochodzenia i przeznaczenia roślin oraz największych unijnych eksporterów i importerów. Wykazano, że podstawą handlu są obroty wewnątrzunijne, ale rośnie import z krajów Afryki oraz eksport za wschodnią granicę UE. Główny eksporter to Holandia, a importer Niemcy, przy czym wzrasta rola Niemiec jako dostawcy roślin, a Holandii jaki odbiorcy. (abstrakt oryginalny)

The changes in the EU's foreign trade in ornamental plants over the years 1995-2010 have been studied. The imports and exports values, structure of assortment and trade balance have been analyzed. Its geographic structure was analyzed in detail, by identifying the countries of plant origin and destination, as well as the largest EU exporters and importers. It was found that the intra-EU turnovers are the basis, but rising imports from African countries and exports to behind the EU eastern border is observed. The Netherlands is a major exporter while Germany a major importer. However, the increasing role of Germany as a supplier and of Netherlands as a buyer is visible. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. About the commercial cut flower industry. [2012]. [Tryb dostępu:] http://www.daff.qld.gov.au/26_16093.htm. [Data odczytu: grudzień.2012].
 2. Bońkowska A. [2012]: Analiza eksportu roślin ozdobnych z Unii Europejskiej w latach 1995-2010. Praca magisterska, SGGW.
 3. Consumer Trends. Cut Flowers in the United States. [2010]. [Tryb dostępu:] http://www.atssea.agr.gc.ca/amr/5648-eng.htm. [Data odczytu: październik 2012].
 4. Gerden E. [2012]: Major changes lie ahead for Russian flower industry. FloraCulture International marzec, ss. 8-11.
 5. Goldfain K. [2006]: The African marketplace. FloraCulture International listopad/grudzień, s. 28.
 6. Gołos J. [2009]: Kwiaty - uczucia, dyplomacja, biznes. [W:] Niech żyją kwiaty w wazonie. A. Łukaszewska (red.). DRUKPOL, Kraków: ss. 15-21.
 7. Gray D.H. [2008]: Kenya marches on. FloraCulture International maj, ss: 36-37.
 8. Guidebook for Export to Japan 2011. [2011]. Japan External Trade Organization (JETRO). [Tryb dostępu:]http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf. [Data odczytu: listopad 2012].
 9. International Statistics Flowers and Plants. [1996, 2000, 2004, 2009, 2011]. AIPH/Union Fleurs. Institut für Gartenbauökonomie der Universität Hannover, Hanower.
 10. Jabłońska L. [2007]: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. Jabłońska L. [2008]: Rynek roślin ozdobnych w świetle akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t.4 (XIX), ss. 207-216.
 12. Jabłońska L. [2009]: Znaczenie kwiatów ciętych i roślin doniczkowych w życiu współczesnych społeczeństw. [W:] Niech żyją kwiaty w wazonie. A. Łukaszewska (red.). DRUKPOL, Kraków, ss. 7-14.
 13. Kirandeep Kauri, Imran Saleem [2011]: The growth of cut flowers in India and its trade with Japan, United Arab Emirates, Italy, Canada and Australia. Journal of Asian Business Management t. 3, nr 2, ss. 353-364. [Tryb dostępu:] http://www.gnims.com/images/articles/kiran1st_article.pdf. [Data odczytu: grudzień.2012].
 14. Marciniak S. [2007]: Makro i mikoekonomia, podstawowe problemy. PWN, Warszawa.
 15. Onufer A. [2008]: Polityka proeksportowa Unii Europejskiej.[W:] Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. M. Winiarski (red.). Wyd. Uniwersytetu Wroclawskiego, Wrocław, ss. 13-22.
 16. Perry B.D. [2011]: The structure and dynamics of cut flower export markets from Kenya and Ethiopia, with particular reference to trade with Norway. [Tryb dostępu:] http://www.nupi.no/content/download/269614/946319. [Data odczytu: grudzień 2012].
 17. Pizano M. [2005]: Holding the line in Latin America. FloraCulture International, kwiecień, ss.18-23.
 18. Rosati D. [1990]: Polityka proeksportowa. PWE, Warszawa.
 19. Stefanowska A. [2012]: Analiza importu roślin ozdobnych do Unii Europejskiej w latach 1995-2010. Praca magisterska, SGGW.
 20. Vega H. [2009]: Ecuador Fresh Flower Industry Situation. [Tryb dostępu:] http://gain.fas.usda.gov/RecentGAINPublications/2009. [Data odczytu: wrzesień 2012].
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu