BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strużyna Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Propozycja sposobu analizy i doskonalenia ZZL w małej firmie sieciowej
Proposals for a New Way of Analyzing and Perfecting Human Resource Management in a Small Networked Company
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 3-4, s. 161-180, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Organizacje sieciowe, Grupy projektowe
Human Resources Management (HRM), Small business, Network organisations, Project teams
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie propozycji nowego sposobu analizy i doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie sieciowej. W opracowaniu przedstawiono opis nowego podejścia, przyjęte założenia oraz sam proces przeprowadzonej analizy stanu i procesu zarządzania zasobami ludzkimi w małym sieciowym zespole projektowym. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is the presentation of new ways of analyzing and perfecting HRM in a small networked company. The paper presents a description of a new approach, assumptions made, as well as the process itself of conducting analyses of the state and process of managing human resources in a small networked project team. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berends H., van der Bij H., Debackere K., Weggeman M. (2006), Knowledge sharing mechanisms in industrial research, R&D Management, vol. 36, nr 1, s. 85-95.
 2. Becker B., Gerhart B. (1996), The impact of human resource management on organizational performance: Progress and prospect, Academy of Management Journal, vol. 39, nr 4, s. 779-801.
 3. Black J.A., Edwards S. (2000), Emergence of Virtual or Networked Organizations: Fad or Feature, Journal of Organizational Change Management, vol. 13, nr 6, s. 567-576.
 4. Borgatti S.P., Ofem B. (2010), Overview: Social network theory and analysis, w Daly A.J. (red.), The ties of change: Social network theory and application in education, Cambridge, Harvard Press, s. 17-30.
 5. Burt R.S. (1980), Autonomy in a social topology, American Journal of Sociology, vol. 85, nr 1, s. 892-925.
 6. Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer business.
 7. Ghoshal S., Bartlett Ch.A. (1990), The multinational corporation as an interorganizational network, Academy of Management Review, vol. 15, nr 4, s. 603-625.
 8. Granovetter M.S. (1973), The strength of weak ties, American Journal of Sociology, vol. 78, nr 6, s. 1360-1380.
 9. Eisenhardt K.M. (1989), Building theories from case study research, Academy of Management. The Academy of Management Review, vol. 14, nr 4, s. 532-550.
 10. Freeman L.C. (1977), A set of measures of centrality based on betweenness, Sociometry, vol. 40, nr 1, s. 35-40.
 11. Hedlund G. (1994), A model of knowledge management and the N-form corporation, Strategic Management Journal, vol. 15, s. 79-90.
 12. Highsmith J. (2010), Agile project management. Creating innovative products, New York, Addison-Wesley.
 13. Jackson M.O., Rodriguez-Barraquer T., Tan X. (2012), Social Capital and Social Quilts: Network Patterns of Favor Exchange, American Economic Review, vol. 102, nr 5, s. 1857-1859.
 14. Kinnie N.J., Swart J., Purcell J. (2005), Influences on the choice of HR system: the network organization perspective, International Journal of Human Resource Management, vol. 16, nr 6, s. 1004-1028.
 15. Leavitt H.J. (1965), Applied organizational change in industry: structural, technological and humanistic approaches, w March J.G. (red.), Handbook of organizations, Chicago, Rand.
 16. Morawski M. (2009), Zarządzanie profesjonalistami, Warszawa, POLWEN Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 17. Nahapiet J., Ghoshal S. (1998), Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage, The Academy of Management Review, 1998, vol. 23, nr 2, s. 242-266.
 18. Obeidat B.Y. (2012), The relationship between Human Resource Information System (HRIS) functions and Human Resource Management (HRM) functionalities, Journal of Management Research, vol. 4, nr 4, s. 192-211.
 19. Ocasio W. (1997), Towards an attention-based view of the firm, Strategic Management Journal, vol. 18, nr spec. lato, s. 187-206.
 20. Oshima J., Oshima R., Matsuzawa Y. (2012), Knowledge Building Discourse Explorer: a social network analysis application for knowledge building discourse, Educational Technology Research and Development, vol. 60, nr 5, s. 903-921.
 21. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Wydanie II, Warszawa, PWE.
 22. Salancik G. 1995: Review essay wanted: A good network theory of organization, Administrative Science Quarterly, vol. 40, nr 2, s. 345-349.
 23. Schoemaker M.J.R. (1999), Organizing work and contract relations; between slavery and anarchy, w Looise J.K., van Riemsdijk M. (2004), Innovating Organisations and HRM: A Conceptual Framework Management Revue, The International Review of Management Studies, vol. 15, z. 3, s. 277-287.
 24. Shin Y. (2004), A person-environment fit model for virtual organizations, Journal of Management, vol. 30, nr 5, s. 725-743.
 25. Strużyna J., Ingram T., Kraus S. (2009), Human resource management in SME's: Empirical results from Poland, w Fink M., Kraus S. (red.), The Management of Small and Medium Enterprises, London, Routledge, s. 125-141.
 26. Strużyna J., Spałek M. (2012), Analiza Cop i CoI. Eksperyment z podwójnym opisem, w Rokita J. (red.), Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian, część 2, Katowice, GWSH, s. 58-79.
 27. Townsend K., Wilkinson A., Bamber G. (2012), Mixed signals in HRM: the HRM role of hospital line managers, Human Resource Management Journal, vol. 22, nr 3, s. 267-282.
 28. Wellman B. (1988), Structural analysis: from method and metaphor to theory and substance, w Wellman B., Berkowitz S.D. (red.), Social structures: A network approach, Cambridge, Cambridge University Press.
 29. Wright P. (1998), Strategy - HR fit: Does it really matter? Human Resource Planning, vol. 21, s. 56-57.
 30. Xiuqiao X., Baochang S. (2010), Weak signal detection based on the information fusion and chaotic oscillator, Chaos, vol. 20, nr 1, s. 01314-1-6 (sic!).
 31. Yin R. (1994), Case study research: Design and methods, Applied Social Research Methods Series, vol. 5, Sage Publication, Thousand Oaks.
 32. Zbierowski P. (2005), Uwaga przedsiębiorcza w organizacjach ery informacji, w Lewandowski J. (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w wieku informacji, Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 222-233.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu