BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysmyk Henryk (Politechnika Łódzka)
Title
Innowacje i postęp techniczny w procesie kształtowania nowych wyrobów konsumpcyjnych
Innovations and Technical Progress in the Process of Shaping of New Consumer Goods
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 1983, z. 14, nr 421, s. 73-81, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Innowacje, Postęp techniczny, Nowe produkty
Innovations, Technical progress, New products
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
W artykule przedstawiono zakres pojęciowy innowacji, postępu technicznego i nowego produktu oraz wzajemne relacje między nimi. Nowy produkt jest zmaterializowanym efektem innowacji. W procesie jego kształtowania postęp techniczny jest tylko środkiem czy metoda realizacji przemysłowej. (abstrakt oryginalny)

A new product, which produces and satisfies the new social demands or satisfies more completely the known ones, ought to be characterized by a new or improved technical-utility parameters (use value). The conception of a new product designed and next realized on the industrial scale is the main component of the innovation cycle (product innovation). The technical progress in this cycle - the positive changes in the production technology - is merely a means of the realization of product and a means of definite utility. However, goods may be improved or produced under the technical conditions they have been produced up to the present, that is without considering the technical progress. This is possible owing to the application of a new raw material, simplification of construction, change of style and so on. The essence of utility (quality) lies in the creative conception including the process of improvement of product in general, that is in the innovation (the design, implementation, effect) - rather than in the material means of work (and the technical progress). Separation of the factors which first of all stimulate or moderate tendency to the product innovations and these which stimulate or discourage mainly to the technical innovations is considered to be important in the innovation and investment policy. To prepare the conditions for the creative activation of the engineer's - technical personnel and to develope the new utilization conceptions of the technical potential is a way of improving of the output quantity and quality which is a matter of importance in the present-day Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Pietrasiński Z.: Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. PWN, Warszawa 1971, s. 9.
 2. Kasprzyk S.: Innowacje - od koncepcji do produkcji. IW CRZZ, Warszawa 1980, s. 26-27.
 3. Nordhaus W.D.: Innowacje, wzrost i dobrobyt, PWN, Warszawa 1976, s. 3.
 4. Gordon J.: Zarys ekonomiki postępu technicznego. PWE, Warszawa 1966, s. 10.
 5. Длугач Т.Б.: Человек в мире техники и техника в мире человека. Москва 1978, с. 65.
 6. Usher P.A.: A history of mechanical invention. N. York 1929, s. 8.
 7. Wojciechowska U.: Finansowanie postępu technicznego. PWE, Warszawa 1964, s. 14-16.
 8. Wendelt K.: Istota i rodzaje postępu technicznego. PTPW, Poznań 1960, s. 50.
 9. Myers S., Marquis D.: Successful industrial innovation. Waszyngton 1969, s. 21-22.
 10. "Przegląd Techniczny - Innowacje", nr 18, 1980.
 11. Spruch W.: Strategia postępu technicznego. PWN, Warszawa 1976, s. 18.
Cited by
Show
ISSN
0137-2599
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu