BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stasiak Makary Krzysztof (Studium Podstaw Filozofii Marksistowskiej)
Title
Izolacja układu eksperymentalnego
Isolation of an Experimental System
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 1981, z. 11, nr 374, s. 49-58, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Człowiek w środowisku, Filozofia
Human in environmental, Philosophy
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Ostatnio w teorii poznania pojawiła się nowa metoda poznania rzeczywistości zwana metodą idealizacji. W skład metody idealizacji wchodzi idealizacja teoretyczna i praktyczna. W pracy tej omówione są niektóre zagadnienia izolacji układu eksperymentalnego, czyli sposobów integracji człowieka w przyrodę, co jest centralnym zagadnieniem praktycznej idealizacji. (abstrakt oryginalny)

Isolation of the experimental space takes place in, almost every expedient in which we try to isolate the influence of certain quantities from the quantities under examination. It is also a frequent problem of many technical domains not veil-developed. The first- part of the article is the .analysis of some ideas of practical idealization. Only basing on this conception one may sensibly raise the problem of the isolation of an experimental system. Idealization, new methodological conception, separates the reality into the substantial one which forms a phenomenon and the side one which is eliminated from the experimental space, i.e. isolation. Moreover, the article presents some consequentions of the so-understood isolation and namely these concerning the properties of time and space ox the experimental area. Time and space take interesting, characteristic properties which cannot be explained otherwise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Stasiak M.K.: Praktyczna idealizacja, W: Odkrycie, abstrakcja, prawda, empiria, historia a idealizacja. PWN. Warszawa - Poznań 1979.
  2. Amsterdamski S.: Między doświadczeniem a metafizyką. Książka i Wiedza. Warszawa 1973.
  3. Nowak L.: Zasady marksistowskiej filozofii nauki. PWN, Warszawa 1974.
  4. Engels F.: Dialektyka przyrody. Książka i Wiedza. Warszawa 1956.
  5. Augustynek Z.: Determinizm fizyczny. W: Prawo, konieczność, prawdopodobieństwo. Książka i Wiedza, Warszawa 1974.
  6. Ajdukiewicz K.: Logika progmatyczna. PWN. Warszawa 1963.
Cited by
Show
ISSN
0137-2599
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu