BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Vitek Milos (Wyższa Szkoła Chemiczno-Technologiczna w Pardubicach), Szmidt Czesław (Politechnika Łódzka)
Title
Rozwój osobowości postęp techniczny
Development of Personality Vs Technological Progress
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 1981, z. 11, nr 374, s. 59-69, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Osobowość człowieka, Postęp techniczny
Human personality, Technical progress
Note
summ., rez.
Abstract
Omówiono systemowe ujęcie społeczeństwa i zwrócono uwagę na relację pomiędzy człowiekiem a techniką oraz pomiędzy osobowością a rozwojem techniki. Opisano ogólne orientacje osobowości z uwzględnieniem ukierunkowań emocjonalnych.

Socialist community understood, as a global system consists of subsystems constructed from material elements, processes, spiritual and personal elements. Man (personal element) is a basical component determining the functioning of the whole system. He forms the remaining elements and at the same time he is formed by them to some extent. The relation between man and technology is one of the most important relations in modern society. Production technology affects the employee's shape of personality and determines possibilities of its harmonious development. The utilized technological solutions determine a type of emotional direction of human personality. There is also a reverse dependence - the level of the development of personality and the way of its formation determine the degree of acceptance of the existing technological forms and possibilities of their further development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Афанасев В.Г.: Человек в управлении общестом. Полиздат, Москва 1977.
  2. Додонов Б.И.: Эмоция как ценность. Полиздат, Москва 1975.
  3. Marks K.: Kapitał. T. I. Praga 1954.
  4. Рубинштейн С.Л.: Проблемы общей психологии. Москва 1973.
  5. Suchodolski B.: Co je človek (kim jest człowiek). Mladá fronta. Praha 1978.
  6. Шингаров Г.Х.: Эмоции и чувства как формы отражения дейетвительности. Москва 1971.
  7. Тихомиров О.К.: Структура мыслительной деятельности человека. Москва 1969.
  8. Vitek M.: Modelováni sociálnich procesu - nekteré problémy a námety. Synteza nr 6/1979.
  9. Vitek M.: Możnosti kyantifikace zmen v charakteru a delbe práce v chemickim prumyslu. Praca badawcza, VSCHT. Pardubice 1979.
Cited by
Show
ISSN
0137-2599
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu