BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lotko Małgorzata (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Świadomość znaczenia zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy
Awareness of the Importance of Occupational Safety and Health at Work
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 10, s. 29-34, rys., bibliogr. 3 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Bezpieczeństwo i higiena pracy, System zarządzania BHP, Jakość informacji, Ocena jakości, Wyniki badań
Health and safety at work, Health and safety management system, Information quality, Quality assessment, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych autorki w zakresie świadomości pracowników administracyjno-biurowych w obszarze bezpieczeństwa pracy oraz zagrożeń wynikających ze sposobu jej wykonywania jako jednego z czynników dla budowania efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zbadano samoświadomość pracowników w zakresie bhp oraz ryzyka zawodowego, dostrzeganie nowych zagrożeń związanych z rozwojem technologii informatycznych, a także wpływ dbałości o bhp na wizerunek organizacji. (abstrakt oryginalny)

In the article, the results of author's own studies concerning administration and office employees self-consciousness of occupational health and safety matters and threats implying from the character of work as one of the main factors of developing an effective occupational health and safety management system. The following variables were examined: employees' self-consciousness concerning occupational health and safety, self-assessment of occupational work position risk, perceiving new threats implying from the development of information technology as well as perceiving a relationship between occupational health and safety care and organization image. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Pawłowska Z., Podgórski D. (red.), Podstawy systemowego zarządzania bhp, CIOP, Warszawa 2004
  2. PN-N-18001:2004, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania, PKN, Warszawa 2004
  3. PN-N-18004:2001, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne, PKN, Warszawa 2001
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu