BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Starzyk Kazimierz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Toruńska Szkoła Wyższa w Toruniu)
Title
Emerging Economies and the Breakdown of the International Payment Equilibrium
Gospodarki wschodzące a załamanie międzynarodowej równowagi płatniczej
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 152-163, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Równowaga płatnicza, Teoria ekonomii, Kryzys gospodarczy, Rynki wschodzące
Payment equilibrium, Economic theory, Economic crisis, Emerging markets
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie przyczyn i skutków załamania międzynarodowej równowagi płatniczej w świetle teorii ekonomii międzynarodowej. Analiza tego problemu została wykonana na przykładzie doświadczeń kryzysu ekonomicznego 2007/8+, mając na uwadze sprawczą rolę gospodarek wschodzących w tym kryzysie. Celem artykułu jest także zdefiniowanie w tym kontekście faz załamania międzynarodowej równowagi płatniczej oraz określenie współodpowiedzialności gospodarek nadwyżkowych za światowy kryzys finansowy. Tezą artykułu jest twierdzenie, że obserwowane od przełomu wieków pogłębianie międzynarodowej nierównowagi płatniczej jest powodowane relatywnie szybszym wzrostem konkurencyjności gospodarek wschodzących, zwłaszcza Azji Wschodniej (gospodarki nadwyżkowe), niż gospodarek wysoce rozwiniętych, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej (gospodarki deficytowe). Zdaniem autora, powyższa sytuacja stała się przyczyną światowego kryzysu finansowego, a następnie gospodarczego. Powrót do globalnej równowagi zależy zatem od wzrostu konkurencyjności gospodarek wysoce rozwiniętych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to determine the causes and effects of the breakdown of the international payment equilibrium in the light of the theory of international economics. This has been done using as an example the case of the Economic Crisis 2007/8+, while examining, in particular, the role the emerging economies have played in it. The article`s aim is, also, to define the phases of international payment disequilibrium, as well as, an appraisal of the surplus economies responsibility for the world financial crisis. The article's main conception thesis is the claim that the deepening of global imbalances, as observed since the turn of the century, is the derivative of the structural changes taking place in the world economy stemming from an increased competitiveness of emerging economies, mostly Asian ones (surplus economies). This phenomenon has been accompanied by the trend of a relatively low economic activity of the developed economies (deficit economies). In the author`s opinion, the above situation in the world economy has become a cause of the global financial crisis, and as the result of the global economic crisis. The return to the global balance is, therefore, conditioned through the increase of competitiveness of deficit economies, in particular the United States and Western Europe. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agenor P.R., Miller M., Vines D., Weber A., 2001, The Asian Financial Crisis, World Bank Institute, Cambridge University Press, Cambridge.
 2. Brunet A., Guichard J.P., 2011, Chiny światowym hegemonem? Imperializm ekonomiczny Państwa Środka, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 3. Budnikowski A., 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 4. Galbraith J.K., 1992, The Great Crash 1929, Clays Ltd. St Ives plc, England.
 5. Godement F., Parello-Plesner J., 2011, Wyścig po Europę, Europejska Rada Spraw Zagranicznych, Fundacja im. Stefana Batorego, Londyn-Warszawa.
 6. Kamecki Z., Sołdaczuk J., Sierpiński W., 1964, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Krugman P., 2000, The Return of Depression Economics, Penguin Books, Clays Ltd. St Ives plc, England.
 8. Rączkowski S., 1984, Międzynarodowe stosunki finansowe, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Starzyk K. (red.), 2001a, Wybrane problemy rozwoju gospodarek Azji Pacyfiku, [w:] Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach Azji Pacyfiku, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
 10. Starzyk K., 2001b, ChRL a azjatycki kryzys finansowy, [w:] K. Starzyk (red.), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach Azji Pacyfiku, Semper, Warszawa.
 11. Starzyk K., 2001c, Kryzys azjatycki, czyli lekcja na przyszłość, Polska ekonomia- raport roczny.
 12. Starzyk K., 2009, Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki. Przypadek Chin, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 13. Starzyk K., 2011, Azja wschodnia wobec globalnego kryzysu gospodarczego - implikacje dla gospodarki światowej, [w:] E. Marciszewska, P. Jeżowski (red.), Raporty z badań, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 14. The Economist, 2010, Currency Wars, October 16th.
 15. The Economist, 2010, The World economy: Three way split, December 11th.
 16. The Wall Street Journal, 2010, Currencies to dominate Asia Summit, October 29-31.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu