BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnacka Agnieszka
Title
Wizerunek miasta Rybnik wśród jego mieszkańców w świetle badań własnych
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Warsztaty doktoranckie' 10. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, 2011, s. 22-31, bibliogr. 7 poz., tab.
Keyword
Wizerunek miasta, Badania ankietowe
City image, Questionnaire survey
Country
Rybnik
Abstract
Pozytywny wizerunek miasta czy kraju przekłada się na wszystkie sfery gospodarcze zarówno samych jednostek terytorialnych, jak i działających na ich terenie przedsiębiorstw. Zastosowanie przez miasta narzędzi wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa jest zatem niezbędnym czynnikiem rozwoju i konkurencyjności. Celem niniejszego artykułu jest zdiagnozowanie obecnego wizerunku miasta Rybnik oraz sformułowanie zaleceń dotyczących dalszych działań wizerunkowych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Altkorn J.: Wizerunek firmy. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2004.
  2. Andrzejewski P., Kot W.: Medialne public relations. Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2006.
  3. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2003.
  4. Knecht Z.: Public relations w administracji publicznej. Teoria, praktyka, badania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
  5. Ociepka B.: Public relations w teorii i praktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
  6. Pluta E.: Public relations - moda czy konieczność? Teoria i praktyka. Twigger, Warszawa 2001.
  7. Słownik współczesnego języka polskiego. Red. B. Dunaj. Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu