BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczek Bronisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem), Kozera Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Title
Regeneracja oleju z orzecha włoskiego adsorbentami pozyskanymi z jego łupin
Regeneration of Walnut Oil on Adsorbents Derived from Walnut Shells
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 899, s. 5-14, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Chemia, Oleje roślinne, Olej jadalny, Oczyszczanie zużytych olejów
Chemistry, Vegetable oils, Edible oil, Purification of waste oils
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono oczyszczanie utlenionego oleju z orzechów włoskich na adsorbentach węglowych otrzymanych z łupin orzecha włoskiego na drodze aktywacji fizycznej oraz chemicznej. Oszacowano właściwości sorpcyjne węgli aktywnych na podstawie liczby metylenowej oraz liczby adsorpcji jodu. W celu oceny procesu regeneracji oleju wykonano badania wskaźników jakościowych: liczby nadtlenkowej, anizydynowej, kwasowej, jodowej oraz wskaźnika Totox, barwy i profilu kwasów tłuszczowych. Po procesie regeneracji zaobserwowano obniżenie pierwotnych oraz wtórnych produktów oksydacji oleju, przy pozostawieniu profilu kwasów tłuszczowych właściwie bez zmian. Wskazuje to na duże powinowactwo oraz selektywność w adsorpcji z oleju produktów jego rozkładu. Wykazano słuszność przedstawionej w artykule tezy, mówiącej o wydłużeniu okresu stosowania utlenionego oleju po obróbce na węglach aktywnych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the treatment by physical and chemical activation of oxidised oil from walnuts on carbon adsorbents obtained from walnut shells. Estimated sorption properties of activated carbons were shown on the methylene and iodine adsorption number. In order to assess the oil regeneration process, the following quality indicators were investigated: the peroxide number, the anisidine value, the total acid number, the iodine value and the Totox value, colour substances and the fatty acid profile. Following the regeneration process, a reduction in primary and secondary oil oxidation products was observed, leaving the fatty acid profile practically unchanged. This indicates that oil has a high affinity and selectivity toward the adsorption of the products of its own decomposition. The thesis is shown to be valid. That is, the period of use following treatment of oxidised oil on adsorbents obtained from walnut shells can be extended. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bansal C.B., Goyal M. [2009], Adsorpcja na węglu aktywnym, WNT, Warszawa.
  2. Buczek B. [2004], Modyfikacja właściwości węgla aktywnego pod kątem przydatności do oczyszczania zużytych olejów jadalnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 656, Kraków.
  3. Buczek B., Kozera P. [2010], Tłuszcze odpadowe jako surowce do wytwarzania biodegradowalnych smarów [w:] Ekologiczne aspekty jakości towarów, red. J. Żuchowski, R. Zieliński, Radom.
  4. Chemia żywności [2007], red. Z.E. Sikorski, WNT, Warszawa.
  5. Dasiewicz B., Dobrosz-Teperek K. [2007], Izolacja i charakterystyka fizykochemiczna wybranych olejów roślinnych, "Chemia. Dydaktyka. Ekologia. Metrologia", vol. 12, nr 1-2.
  6. Gala A., Sanak-Rydlewska S. [2010], Sorpcja jonów Pb+ z roztworów wodnych na łupinach orzecha włoskiego, "Przemysł Chemiczny", nr 89(9).
  7. Ioannidou O., Zabaniotou A. [2007], Agricultural Residues as Precursors for Activation Carbon Production, "Renewable & Sustainable Energy Reviews", nr 11(9).
  8. Kozera P. [2009], Zastosowanie sorbentów modyfikowanych wodorotlenkiem potasu do magazynowania energii cieplnej, praca dyplomowa, Wydział Energetyki i Paliw, AGH, Kraków.
  9. Nowicki P., Pietrzak R., Wachowska H. [2010], Sorption Properties of Active Carbons Obtained from Walnut Shells by Chemical and Physical Activation, "Catalysis Today", nr 150(1-2).
  10. Porosity in Carbons: Characterization and Application [1995], red. J.W. Patrick, Edward Arnold, London.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu