BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowska Anna (IRWiK)
Title
Udział usług w zaspokajaniu potrzeb gospodarstw domowych
Source
Handel Wewnętrzny, 1996, nr 5-6, s. 34-38
Keyword
Konsumpcja gospodarstw domowych, Usługi, Zaspokojenie potrzeb
Consumption in household, Services, Meet needs
Abstract
Przedstawiono ogólną analizę spożycia usług w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej oraz udział usług w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych, mieszkaniowych, odzieżowo-obuwniczych, opiekuńczo-wychowawczych i potrzeb związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu