BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puchalska Dorota (IRWiK)
Title
Relacje między pracą własną gospodarstwa domowego a usługami rynkowymi
Source
Handel Wewnętrzny, 1996, nr 5-6, s. 38-42
Keyword
Konsumpcja gospodarstw domowych, Badania ankietowe, Praca w domu
Consumption in household, Questionnaire survey, Homeworking
Abstract
Na rzeczywisty poziom konsumpcji w gospodarstwie domowym wpływają nie tylko jego wydatki, lecz także wszelkie czynności produkcyjno-usługowe wykonywane nieodpłatnie przez członków gospodarstwa domowego na potrzeby całego gospodarstwa i poszczególnych domowników. Zagadnienia związane z samoobsługą oraz relacjami między pracą własną a usługami rynkowymi były poruszane w badaniu ankietowym gospodarstw wielkomiejskich, przeprowadzonym przez Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w końcu 1995 r. W artykule przedstawiono analizę wypowiedzi respondentów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu