BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łudzińska Karolina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka), Zdziarski Michał (Uniwersytet Warszawski)
Title
Interesariusze w opinii prezesów zarządów polskich przedsiębiorstw
Polish enterprises chairmen' opinion on stakeholders
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 2, s. 41-49, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Korporacje, Interesariusze, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Globalizacja
Corporation, Stakeholders, Enterprise responsibility, Globalization
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule zostały przedstawione wyniki badania adresowanego do prezesów zarządów 500 największych przedsiębiorstw w Polsce. Jego celem było poznanie opinii o najważniejszych interesariuszach, od których wsparcia i współpracy może zależeć realizacja strategii rozwoju firmy, zmierzająca do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników zarządzanych przez nich firm. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the research addressed to the chairmen of the 500 largest companies in Poland. Its purpose was to obtain opinion on the most important stakeholders, whose support and cooperation may influence on the company's development strategy implementation, which aims to achieve above-average results of their respective companies management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 2. Agle B.R., Donaldson T., Freeman R.E., Jensen M.C., Mitchell K., Wood D.J., Dialogue: Toward Superior Stakeholder Theory, "Business Ethics Quarterly", 2008, Vol. 18, Issue 2, pp. 153-190.
 3. Carroll A.B., Buchholtz A.K., Business & Society, Ethics and Stakeholder Management, 7th Edition, South-Western Cengage Learning, Mason 2009.
 4. Chodyński A., Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec interesariuszy, "Przegląd Organizacji", 2010/4, s. 37-40.
 5. Clarkson M.B.E., A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, "Academy of Management Review", 1995, Vol. 20, No. 1, pp. 92-117.
 6. Donaldson T., Preston L.E., The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, "Academy of Management Review", 1995, Vol. 20, No. 1, pp. 65-91.
 7. Freeman E.R., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 8. Freeman R.E., Reed D.L., Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance, "California Management Review", 1983, Vol. XXV, No. 3, Spring, pp. 88-106.
 9. Goodpaster K.E., Business Ethics and stakeholder analysis, "Business Ethics Quarterly", 1991, No. 1,pp. 53-72.
 10. Jensen M.C., Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, "Journal of Applied Corporate Finance", 2010, Vol. 22, No. 1, Morgan Stanley Publication, pp. 32-43.
 11. Magness V., Who are the Stakeholders Now? An Empirical Examination of the Mitchell, Agle, and Wood Theory of Stakeholder Salience, "Journal of Business Ethics", 2008, 83, pp. 177-192.
 12. Marcoux A.M., A Fiduciary Argument against Stakeholder Theory, "Business Ethics Quarterly", 2003, Vol. 13, Issue 1, pp. 4-24.
 13. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defending the Principle of Who and What Really Counts, "Academy of Management Review", 1997, October, pp. 853-886.
 14. Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa 2010.
 15. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 16. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 59.
 17. Parmar B., Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C., Purnell L., De Colle S., Stakeholder Theory: The State of the Art, "The Academy of Management Annals", 2010, Vol. 4, No. 1, pp. 403-445.
 18. Phillips R., Freeman R.E., Wicks A.C., What stakeholder theory is not, "Business Ethics Quarterly", 2003, Vol. 13, Issue 4, pp. 479-502.
 19. Piwoni-Krzeszowska E., Rodzaje relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami - perspektywa postaw podmiotów, "Przegląd Organizacji", 2012, nr 8, s. 3-6.
 20. Rodriguez M.A., Ricart J.E., Towards the Sustainable Business, "Revista de Antiguos Alumnos", 2002, 86, IESE Universidad Navarra, pp. 26-33.
 21. Sternberg E., The Defects of Stakeholder Theory, "Corporate Governance: An International Review", 1997, Vol. 5, Issue 1, pp. 3-10.
 22. Wheeler D., Sillanpaa M., The Stakeholder Corporation: A Blueprint for Maximizing Stakeholder Value, Pitman Publishing, London 1997.
 23. Ząbkowicz A., Pietras K., Instytucjonalizacja dialogu z interesariuszami. Studia przypadków przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce, "Organizacja i Kierowanie", 2009, Nr 3 (137), s. 91-108.
 24. Zdziarski M., Ludwicki T., Łudzińska K., Obłój K., Perspektywy i uwarunkowania wzrostu największych polskich firm, "Harvard Business Review Polska", 2012, wrzesień, s. 26-28.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu