BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balicki Andrzej (Uniwersytet Gdański), Łyskawa Janusz (Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku), Szreder Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Badanie ustawicznego kształcenia zawodowego (Countining Vocational Training Survey) w Unii Europejskiej
Surveying constant professional training in European Union
Source
Wiadomości Statystyczne, 2000, nr 2, s. 1-13, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Kształcenie ustawiczne, Kształcenie zawodowe, Badania ankietowe
Lifelong learning, Vocational training, Questionnaire survey
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Autorzy, podejmując na łamach Wiadomości Statystycznych tematykę kształcenia ustawicznego w krajach UE, kierują się m.in.: • rosnącą rangą i znaczeniem kształcenia ustawicznego, coraz bardziej uświadamianą i coraz częściej artykułowaną w wielu krajach, zarówno rozwiniętych gospodarczo jak i przechodzących - podobnie jak Polska - okres przyspieszonego rozwoju i transformacji, • krytyczną oceną istniejącego systemu informacji o dokształcaniu zawodowym w poszczególnych krajach, niewystarczającego dziś do wszechstronnego i obiektywnego zdiagnozowania stanu, przyczyn i skutków niedostosowania poziomu kwalifikacji pracowników do potrzeb gospodarki, a także do kształtowania świadomej i adekwatnej do obecnych wymagań polityki społecznej w tym zakresie, • podjęciem przez Urząd Statystyczny UE EUROSTAT prac metodologicznych i organizacyjnych do przeprowadzenia według jednolitych zasad we wszystkich krajach Unii badań ustawicznego dokształcania zawodowego (CVTS); do udziału w tych badaniach zaproszono także kraje ubiegające się o członkostwo w UE, w tym Polskę, • powierzeniem prze GUS Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku przygotowywania metodologii i prowadzenia niektórych badań statystycznych z zakresu edukacji, w tym także z zakresu dokształcania w formach pozaszkolnych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu