BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bobowski Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Międzynarodowy podział pracy w gospodarce globalnej XXI wieku
International Division of Labor in the Global Economy of the 21st Century
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 184-198, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Podział pracy, Gospodarka międzynarodowa, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Division of labour, International economics, International economic relations
Note
summ.
Abstract
Międzynarodowy podział pracy interpretuje się jako przejaw trwałego zaangażowania gospodarek narodowych w proces wytwórczy i wymianę zorientowaną na partnerów zagranicznych. Wyzbywanie się nadwyżek produkcyjnych poprzez eksport skutkowało z czasem zwiększeniem wolumenu wytwarzanego asortymentu celem systematycznego zaopatrywania zagranicznych rynków. Generowane korzyści natury ekonomicznej skłaniały z czasem do poszukiwania możliwości realizacji części procesów/ogniw łańcucha wartości dodanej w lokalizacjach o specyficznych przewagach komparatywnych. Globalizacja, stymulowana liberalizacją handlu i postępem technologicznym, przyczyniła się do ekspansji biznesu międzynarodowego, czyniąc z korporacji transnarodowych kluczowych beneficjentów polityki "otwartości" i zarazem koordynatorów międzynarodowych przepływów handlowych i kapitałowych. Rozwój handlu wewnątrzgałęziowego, angażującego kraje o coraz bardziej zróżnicowanym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, sprzyja tworzeniu nowego rodzaju wertykalnych specjalizacji w obrębie rynków wschodzących (na poziomie procesów). Celem artykułu jest ilustracja wpływu logiki konkurowania na globalnym rynku XXI wieku na kształtowanie nowego oblicza międzynarodowego podziału pracy. (abstrakt oryginalny)

The international division of labor is interpreted as an emanation of ongoing engagement of national economies in the production and exchange oriented on foreign partners. Getting rid of the production surplus through exports resulted in an increase in the production volume over time in order to supply foreign markets systematically. Generated economic benefits inspired seeking for opportunities in the locations of specific comparative advantages in order to locate there parts of value-added chain. Globalization, driven by trade liberalization and technological progress, has contributed to the expansion of international business, making transnational corporations the key beneficiaries of the policy of "openness", both coordinators of international trade and capital flows. The development of intra - industry trade, involving more and more countries with different levels of socio - economic development, promotes the formation of a new kind of vertical specialization within the emerging markets (process level). The aim of the article is to illustrate the influence of the logic of competition within global market of the 21st century on shaping the new image of the international division of labor. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baldwin R.E., 2006, Multilateralising Regionalism: Spaghetti Bowls as Building Blocs on the Path to Global Free Trade, The World Economy, no. 29 (11).
 2. Bobowski S., 2011, Baldwin's "domino theory" of regionalism - its sources and implications for East Asian states, [w:] Faces of Competitiveness in Asia Pacific, Research Papers of Wroclaw University of Economics 2011, no. 191.
 3. Bobowski S., 2008, Efekt spaghetti - przejaw czy zagrożenie procesów integracyjnych w regionie Azji i Pacyfiku?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 28, Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, nr 19, Studia Azjatyckie, B. Drelich-Skulska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Bossak J.W., Bieńkowski W., 2004, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI w., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 5. Brander J.A., 1987, Book Review of Greenaway and Milner (1986), Journal of International Economics, no. 23 (1/2).
 6. Budnikowski A., 2000, Zagrożenia związane z globalizacją i możliwości ich pokonywania, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH, nr 9, Warszawa.
 7. Dunning J.H., 2006, Towards a new paradigm of development: Implications for determinants of international business, Transnational Corporations, vol. 15, no. 1, April.
 8. Edvison L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Grimwade, N., 2000, International Trade: New Patterns of Trade, Production & Investment (Second ed.), Routledge, New York.
 10. Hummels D., Ishii J.,Yi K.-M., 2001, The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade, Journal of International Economics, no. 54 (1).
 11. Jones R. W., H. Kierzkowski, 1990, The Role of Services in Production and International Trade: A Theoretical Framework, [in:] R.W. Jones, A.O. Krueger (eds.), The Political Economy of International Trade: Essays in Honour of Robert E. Baldwin, Basil Blackwell, Oxford.
 12. Kadar B., 1981, Review of Herbert Giersch, On the economics of intra-industry trade, Journal of Economic Literature, no. 19 (3), 1109.
 13. Kimura F., Obashi A., 2010, International Production Networks in Machinery Industries: Structure and Its Evolution, ERIA Discussion Paper Series, no. 2010-09, ERIA, Jakarta.
 14. Kimura F., Obashi A., 2011, Production Networks in East Asia: What We Know So Far, ADBI Working Paper, no. 320, Asian Development Bank Institute, Tokyo; online: http://www. adbi.org/working-paper/2011/11/11/4792.production.networks.east.asia/.
 15. Kisiel-Łowczyc A.B. (red.), 2003, Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 16. Kleer J., 2006, Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa.
 17. Measuring Globalisation: OECD Economic Globalisation Indicators 2010, Intra-industry trade, OECD, Paris 2010; online: http://dx.doi.org/10.1787/9789264084360-85-en.
 18. OECD Economic Outlook 71, OECD, 2002, Paris; online: www.oecd.org/dataoecd/6/18/ 2752923.pdf.
 19. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., 2009, Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 20. Pierścionek Z., 2007, Regres czy upadek globalizacji?, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 4(5).
 21. Ravenhill J., 2008, The Move to Preferential Trade on the Western Pacific Rim: Some Initial Conclusions, Australian Journal of International Affairs, no. 62.
 22. Rymarczyk J. (red.), 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 23. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Sołdaczuk J., Kamecki Z., Bożyk P., 1983, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 25. World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development, UNCTAD, 2011.
 26. Yi K.-M., 2003, Can Vertical Specialization Explain the Growth of World Trade?, Journal of Political Economy, no. 111(1).
 27. Zielińska-Głębocka A., 1997, Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu