BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamska Małgorzata (Politechnika Opolska)
Title
Kapitał innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 44-61, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał innowacyjny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Innowacyjność przedsiębiorstw
Small business, Innovative capital, Intellectual capital management, Enterprise innovation
Country
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstract
Kompleksowość zarządzania kapitałem intelektualnym wyznacza dobre trendy dla zarządzania kapitałem ludzkim i jego kompetencjami, kapitałem relacji i funkcjonowania w konkretnym otoczeniu rynkowym oraz zapewnia podążanie drogą rozwoju i nowoczesności poprzez uświadomienie roli zarządzania kapitałem strukturalnym i ciągłego procesu kreowania innowacji. (...) Współcześnie wszystkie przedsiębiorstwa stając przed faktem nasilonej konkurencji rynkowej poszukują różnych metod i narzędzi oddziaływania na siły rynkowe. Współczesna gospodarka opiera się na cyklu, w którym aktywność innowacyjna pełni rolę specyficznego instrumentu walki konkurencyjnej zarówno dla sektora małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Owa aktywność stanowi inspirację dla przedsiębiorców ukierunkowującą ich działania na wzrost i rozwój gospodarczy. Kultura innowacji wdraża w struktury organizacyjne całkiem nową jakość w aspekcie ekonomicznym, estetycznym, psychologicznym i socjologicznym, w różne przejawy życia jednostek, organizacji i społeczeństw funkcjonujących w dobie gospodarki opartej na wiedzy. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. http://www.bsc.edu.pl/index.php? option=com_content&task=view&id=50&Itemid=39 (18.12.2010).
 2. Mroziewski M.: Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.
 3. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. http://www.fundacja.edu.pl/pliki/agnieszka_sokolowska-zarzadzanie_kapitalem_ intelektualnym.pdf (12.08.2009).
 4. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 5. Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Sulejewicz A., Włosiński Wł., Dominik W., Woźnicki J.: Określenie istoty pojęć: innowacji i innowacyjności, ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej - podejście interdyscyplinarne. Krajowa Izba Gospodarcza. http://www.kig.pl/assets/upload/0pracowania%20i%20analizy%20/lnnowacyjnosc. pdf (21-05-2011)
 7. Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko St., Brdulak J., Chinowska K., Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2003, http://www.stim.org.pl/materialy_fachowe/(l 8.02.2011).
 8. Drucker P.F.: Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa 2000.
 9. Adamska M.: Kapitał intelektualny w budowaniu wizerunku marketingowego organizacji. Konferencja pt. "Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku". Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice 2010.
 10. Adamska M.: Kapitał rynkowy organizacji jako istotny czynnik przewagi konkurencyjnej. Seminarium "Budowanie przewag konkurencyjnych w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym", Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej, Opole 2011.
 11. Nitkiewicz T., Pachura A.: Raport: Badanie stanu innowacyjności opolskich MŚP pod kątem budowy systemu oceny wskaźnikowej na lata 2007-2013, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Opole 2007.
 12. Gumułka Group: Raport: Badanie stanu innowacyjności opolskich MSP oraz aktywności i współpracy instytucji naukowo-badawczych pod kątem budowy systemu oceny wskaźnikowej na lata 2007-2013 w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole 2009.
 13. Malik K.: Wywiad dla "Nowej Trybuny Opolskiej", 21 marca 2011.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu