BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drobniak Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Projekty na rzecz transformacji miasta poprzemysłowego
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 62-73
Keyword
Tereny poprzemysłowe, Rozwój lokalny, Rewitalizacja miasta, Projekty rozwoju gospodarczego
Post-industrial areas, Local development, City revitalization, Economic development project
Country
Polska, Francja, Niemcy, Szkocja
Poland, France, Germany, Scotland
Abstract
Opracowanie prezentuje propozycję typologii projektów na rzecz transformacji miasta poprzemysłowego, wyróżnioną na podstawie kryteriów odnoszących się do współczesnych wyzwań rozwoju miasta poprzemysłowego oraz cech tego typu ośrodków miejskich. Poza aspektem rozważań teoretycznych nad typologią projektów przedstawiono także towarzyszące poszczególnym rodzajom przykładowe projekty realizowane w miastach francuskich, niemieckich oraz szkockich. Głównym celem prowadzenia badań w zakresie typologii projektów jest dążenie do porządkowania doświadczeń miast poprzemysłowych Europy Zachodniej w realizacji różnorodnych przedsięwzięć na rzecz ich transformacji. Zaproponowana typologia wydaje się również pomocna w procesie planowania rozwoju lokalnego miast poprzemysłowych w Polsce, w szczególności w identyfikacji i doborze projektów transformacji. Może także znaleźć zastosowanie na etapie ewaluacji tego rodzaju projektów. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Drobniak A.: Projets de revitalisation des villes post-industrielles. La Cible, Paris, No. 111,2010.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu