BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świątek-Rudoman Justyna (Uniwersytet Gdański)
Title
Kontrowersje dotyczące wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze "stale i w pełnym wymiarze czasu pracy" w kontekście prawa do emerytury w niższym od powszechnego wieku emerytalnym osób sprawujących dozór inżynieryjno-techniczny
Source
Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 2009, nr 1, s. 103-111
Keyword
Emerytury, Wiek emerytalny, Regulacje prawne
Pensions, Retirement age, Legal regulations
Abstract
1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, przyznająca osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. (po spełnieniu określonych warunków) szczególne świadczenia w związku z pracą w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze. Pomimo tego zakres zastosowania rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nadal ma zastosowanie w stosunku do określonych kategorii pracowników przechodzących teraz i w najbliższych latach na emeryturę. W związku z tym także kontrowersje związane z zastosowaniem obowiązujących ich przepisów pozostają ciągle aktualne, wywołując szereg wątpliwości zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jaki i w interpretacji organów rentowych. (...) Zagadnieniem, które wywołuje szereg wątpliwości interpretacyjnych, jest problem wykonywania pracy w warunkach szczególnych stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w kontekście sprawowania dozoru inżynieryjno-technicznego, zakwalifikowanego jako praca w warunkach szczególnych (dział XIV poz. 24 Wykazu A, stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie warunków szczególnych) (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. M. Zieleniecki, Prawo do emerytury pomostowej - przyczynek do dyskusji, [w:] Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, red. A. M. Świątkowski, Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 7-9 maja 2009 r., Warszawa 2009, s. 327-338.
  2. I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2009, s. 254-258
  3. M. Zieleniecki, Emerytura ze względu na zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, [w:] Leksykon ubezpieczeń Społecznych 100 podstawowych pojęć, red. A. Wypych-Zywicka, Warszawa 2009, s. 52-55.
  4. K. Antonów, M. Bartnicki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, red. K. Antonow, Warszawa 2004, s. 165
Cited by
Show
ISSN
2081-2310
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu