BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajczyk Bożena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Sekurytyzacja kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw
Securitisation of SME Loans
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 37-46, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Keyword
Sekurytyzacja, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ryzyko kredytowe, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
Securitization, Small business, Credit risk, Subsidies granted to enteprises
Note
summ.
Abstract
Europejskie rynki sekurytyzacji są tradycyjnie w dalszym ciągu zdominowane przez hipoteczne papiery wartościowe [Residential Mortgage Backed Securities (RMBS)]. Na tle zmian zachodzących w obrazie europejskiej bankowości i zwiększonej świadomości banków w zakresie ryzyka, sekurytyzacja kredytów dla sektora MSP jest instrumentem, który może prowadzić do większej podaży kredytów dla MSP na rynku pierwotnym. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie potencjału sekurytyzacji kredytów dla MSP w pierwszej dekadzie XXI w. przy wykorzystaniu środków publicznych do wspierania tego ważnego segmentu rynku. (fragment tekstu)

Against the background of the changes in European banking industry and increased banks' awareness of the risk, the securitization of loans provided to SME sector is an instrument which can lead to a greater supply of credit to SMEs in the primary market. The aim of this study is to demonstrate the potential of securitization of SME loans in the first decade of the twenty-first century with the use of public funds to support this important market segment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Becker C.: Innovations in the German SME Securitisation Market. W: Gobal Securitisation and Structured Finance. Deutsche Bank AG, 2008.
  2. German SME CLOs: Diversity in Securitised Instruments. Fitch Ratings Special Report, No. 7, September 2006.
  3. Grzywacz J.: Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. SGH, Warszawa 2008.
  4. Grzywacz J., Burżacka-Majcher M.: Finansowanie typu mezzanine w działalności przedsiębiorstw. Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej. Difin, Warszawa 2007.
  5. Kraemer-Eis H., Schaber M., Tappi A.: SME Loan Securitization - An Important Tool to Support European SME Lending. European Investment Fund., 2010/007.
  6. Mikołajczyk B.: Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej. Difin, Warszawa 2007.
  7. Securitisation. Roundtable between Bankers and SMEs. Final Report, May 2007.
  8. SME Securistisation. Final Report, European Comimission, 2007.
  9. Waszkiewicz A.: Ryzyko sekurytyzacji a kryzys finansowy. Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu