BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Monika (Uniwersytet Gdański)
Title
Entrepreneurship and Its Role from the European Union Perspective
Przedsiębiorczość i jej znaczenie w kontekście działań Unii Europejskiej
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 230-242, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Otoczenie biznesu, Sektor przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Entrepreneurship, Business environment, Manufacturing sector, Small business
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedsiębiorczość leży u postaw współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Działalność przedsiębiorców zakładających firmy w oparciu o nowe możliwości, rozwiązania i technologie napędza wzrost gospodarczy. Celem artykułu jest przedstawienie przedsiębiorczości w kontekście działań Unii Europejskiej zmierzających do stworzenia przedsiębiorcom przyjaznego otoczenia biznesu. Analiza oficjalnych dokumentów i publikacji unijnych ma na celu ukazanie znaczenia przedsiębiorczości dla unijnej gospodarki i zestawienie zaleceń, których wdrażenie przyczynia się do stworzenia korzystnych warunków do rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Przedsiębiorczość została przedstawiona w świetle wybranych teorii. Zwrócono szczególną uwagę na unijny wymiar przedsiębiorczości, motywacje kierujące jednostkami zamierzającymi założyć i rozwijać własną działalność oraz potencjalne ryzyko towarzyszące firmom sektora MSP. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship lays the foundations of the modern knowledge-based economy. Entrepreneurs exploit new opportunities and stimulate the economic growth and development. The paper aims to present the concept of entrepreneurship from the European Union perspective focusing on the EU efforts made to create the business and legal environment conductive to entrepreneurs. EU official documents and publications were analyzed to demonstrate the role of entre- preneurship for the EU economy and recommendations for creating favourbale conditions for small and medium-sized enterprises (SMEs). The paper views entrepreneurship in light of its selected theories and analyzes the EU dimension of entrepreneurship as well as entrepreneurial motivations and risks faced by SMEs. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acs Z.J., Audretsch D.B., Braunerhjelm P., Carlsson B., 2005, The Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship, Centre for Economic Policy Research Discussion Paper Series, no. 5326, available on www.cepr.org [accessed January 2012].
 2. Audretsch D.B., Keilbach M., 2003, Entrepreneurship Capital and Economic Performance, Centre for Economic Policy Research Discussion Paper Series, no. 3678, available on www.cepr.org [accessed March 2012].
 3. Barnard C., 2007, The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms, Oxford University Press, Oxford-New York.
 4. Baron R.A., Markman G.D., 2000, Beyond Social Capital: How Social Skills can enhance entrepreneurs' success, The Academy of Management Executive, vol. 14, no. 1.
 5. Biais B., Perotti E. C., 2004, Entrepreneurs and new ideas, Centre for Economic Policy Research Discussion Paper Series, no. 3864, available on www.cepr.org [accessed 13 January 2012].
 6. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 2004, Action Plan: The European Agenda for Entrepreneurship, February, available on www.eur- lex.europa.eu [accessed 20 December 2011].
 7. Communication from the Commission of the European Communities, 2003, Green Paper: Entrepreneurship in Europe, January, available on www.eur-lex.europa.eu [accessed 2 January 2012].
 8. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 2008, Think Small First: A Small Business Act for Europe, June, available on www.eur-lex.europa.eu [accessed 20 December 2011].
 9. Cromie S., 1987, Motivations of Aspiring Male and Female Entrepreneurs, Journal of Organizational Behaviour, vol. 8. no. 3.
 10. European Commission Enterprise Directorate General, 2002, Benchmarking the Administration of Business Start-ups, January, available on www.eur-lex.europa.eu [accessed 21 January 2012].
 11. Lazear E.P., 2002, Entrepreneurship, National Bureau of Economic Research Working Paper, no. 9109, available on www.nber.org [accessed 14 January 2012].
 12. Lisbon strategy and European 2020 strategy on the official website of the European Commission, available on www.ec.europa.eu [accessed 20 December 2011].
 13. OECD 1988, Fostering Entrepreneurship. The OECD Jobs Strategy.
 14. Official website of the Eurostat available on www.epp.eurostat.ec.europa.eu [accessed 15 December 2011].
 15. Report on European SMEs available on www.ec.europa.eu [accessed 23 January 2012].
 16. Report on the results of the open consultation on a Small Business Act for Europe available on www.ec.europa.eu [accessed 20 December 2011].
 17. Survey on Factors of Business Success (FOBS), available on www.epp.eurostat. ec.europa.eu [accessed 12 December 2011].
 18. Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), available on www.eur-lex.europa.eu [accessed 10 December 2011].
 19. Webster F.A., 1977, Entrepreneurs and Ventures: An Attempt at Classification and Clarification, The Academy of Management Review, vol. 1, no. 1.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu