BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratajczak-Mrozek Milena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Nowacki Filip (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Sypniewska Paulina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zapotrzebowanie polskich sieci franczyzowych na usługi doradcze
Polish franchise chains demand for advisory services
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 2, s. 65-71, rys., tab., bibliogr. 9 poz,
Keyword
Franchising, Sieci franczyzowe, Modele biznesowe
Franchising, Franchising networks, Business models
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój rynku franczyzy powoduje, że przedsiębiorstwa działające w oparciu o taki model biznesu poszukują możliwości wzrostu. Celem artykułu jest wskazanie potrzeb doradczych sieci franczyzowych, co ma pomóc zdiagnozować kierunki rozwoju samych sieci oraz oferowanego im doradztwa. Na podstawie badań autorzy zidentyfikowali także trzy specjalistyczne obszary doradcze, które powinny zyskiwać w przyszłości na znaczeniu. (abstrakt oryginalny)

Constant franchise market development in Poland induces companies operating on the basis of such business model to seek growth opportunities. This article aims to identify the needs of franchise chains for advisory service, what should help them to diagnose the same network evolution directions and consultancy offered them. Three specific areas in which consulting should gain importance in the future, the authors have identified during their research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altinay L., Implementing international franchising: the role of intrapreneurship, "International Journal of Service Industry Management", 2004, No. 5, pp. 426-427.
  2. Altinay L., Roper A., The entrepreneurial role of organizational members in the internationalization of a franchise system, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research", 2005, No. 3, p. 224.
  3. Antonowicz A., Wykorzystanie koncepcji franchisingu w Polsce w latach 1989-2008, "Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", 2010, nr 3, s. 211.
  4. Hoffman R.C., Preble J.F., Global franchising: current status and future challenges, "Journal of Services Marketing", 2004, No. 2, pp. 101-102.
  5. Raport o rynku franczyzy w Polsce 2012, Profi System, 2012.
  6. Raport zagraniczne sieci franczyzowe w Polsce, cz. 1, Arss, 2010, (http://www.arss.com.pl/pl/ publikacje/257-raport-zagraniczne-sieci-franczyzowe-w-polsce-cz-1).
  7. Sashi C.M., Karuppor D.P., Franchising in global markets: towards a conceptual framework, "International Marketing Review", 2002, No. 5, pp. 501-502.
  8. Ziółkowska M.J., Franczyza. Nowoczesny model rozwoju biznesu, CeDeWu, Warszawa, 2010, s. 11, 112-113.
  9. http://www.eff-franchise.com
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu