BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Starnawska Marzena (Politechnika Gdańska)
Title
Przedsiębiorczość instytucjonalna i jej formy w gospodarce - przegląd ujęć
Overview of Different Approaches to Institutional Entrepreneurship
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 329-336, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Keyword
Przedsiębiorczość, Działalność gospodarcza, Otoczenie biznesu, Prawne i społeczne otoczenie biznesu
Entrepreneurship, Business activity, Business environment, Legal and social business environment
Note
summ.
Abstract
Przedsiębiorczość w systemach gospodarczo-społecznych od zawsze przyjmowała różnorodne formy. Współczesne prace na temat przedsiębiorczości nie utożsamiają jej jedynie z zakładaniem nowych firm. Zauważane są różnorodne przedsięwzięcia nastawione, na przykład, na rozwiązywanie problemów społecznych (przedsiębiorczość społeczna). Ale pojawiają się również koncepcje odwołujące się do działań przedsiębiorczych nie do końca przynoszących pozytywne efekty dla gospodarki i społeczeństwa. U podstawy tej ostatniej koncepcji leży teza amerykańskiego ekonomisty W. Baumola, który założył, że w każdej gospodarce podaż przedsiębiorczości, a ściślej przedsiębiorców, jest stała. Przeanalizował on zmiany w trakcie różnych epok historycznych (w starożytnym Rzymie, Chinach pod władzą dynastii Sung, w późnym średniowieczu w Anglii), próbując udowodnić marnowanie się ducha przedsiębiorczego, który zawsze dominował wśród jednostek. (fragment tekstu)

In this paper the author presents the concept of political entrepreneurship and provides a synthetic overview of the key approaches to it. Special emphasis has been placed on the idea of "business" entrepreneurs making direct attempt at changing or evading existing institutional framework in which they operate - which directly represents the idea of unproductive entrepreneurship presented by W. Baumol. Also, other approaches to the idea of political entrepreneurship are referred to such as political entrepreneurship by politicians as well as the notion of institutional entrepreneurship widely discussed in organization theory. The main focus of the paper is to highlight the very act entrepreneurial spirit manifested in attempts in changing institutions, especially in the environment of poor institutional quality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baumol W. (1990), Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive, "Journal of Political Economy", nr 98(5), s.893-921.
  2. Coyne C.J., Leeson P.T. (2004), The Plight of Underdeveloped Countries, "Cato Journal", nr 24 (3), 2004.
  3. Dahl R. (1961), Who Governs? Democracy and Power in an American City, New Haven Connecticut, Yale University Press.
  4. Dejardin M. (2011), Entrepreneurship and Rent-Seeking Behaviour [w.] D.Audretsch, O.Falck, S.Heblich, A.Lederer (red.), Handbook of Research on Innovation and Entrepreneurship, Cheltenham, Edward Elgar, s. 17-23.
  5. DiMaggio P.J. (1988), Interest and agency in institutional theory [w:] L.G Zucker (red.) Institutional patterns and organizations: Culture and environment, Cambridge MA: Ballinger, s. 3-22.
  6. Herder Ch (2009), Political Entrepreneurship and Institutional Change: an Evolutionary Approach, MPRA Paper No. 8249, umieszczono 12 kwiecień 2008, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8249/ (1.03.2011).
  7. Mair J., Marti I. (2004), Social entrepreneurship research: a source of explanation, prediction and delight. Working Paper nr 546, IESE Business School, University of Navarra.
  8. North, D. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press.
  9. Sobel R. (2008), Testing Baumol: Institutional quality and the productivity of entrepreneurship, "Journal of Business Venturing" vol 23, s.641-655 doi:10.1016/j.jbusvent.2008.01.004.
  10. Zybertowicz A. i .Pilitowski B. (2009), Polityczna pogoń za rentą: peryferyjna czy strukturalna patologia polskiej transformacji [w:] M. G Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2009 ze strony: http://www.is.uw.edu.pl/wp.../zybertowicz-i-pilitowski-pogon-za-renta.pdf (16.04.2010).
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/2049
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu